9 paź 2009


Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej
Unión de Sociedades y Organizaciones Polacas en America Latina
União das Sociedades e Organizações Polônicas em América LatinaP.O. Box 1717, Montevideo, Tel: (5982) 710 3712, Fax (5982) 711 19 03, Uruguay
usopal@netgate.com.uy


Montevideo, 8.październik 2009 r.
Wielce Czcigodny
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk

Wielce Czcigodny Ojcze Doktorze,

Z wielką radością zarówno Ja jak i cała polska społeczność zamieszkująca w Ameryce Łacińskiej, a skupiona pod sztandarem Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej przyjęliśmy ogromny Ojca sukces, który jest sukcesem zarówno całej Rodziny Radia Maryja, jak również wszystkich tych, dla których drogowskazem na życie są wypisane na sztandarach krwią naszych poprzedników słowa „Bóg – Honor i Ojczyzna”. Praca doktorska na temat apostolskiego wymiaru Radia Maryja w świetle założeń ideowych i programowych wpisuje się w historię założonej przez Ojca przed 18-tu laty rozgłośni i jest ważnym krokiem w odkłamywaniu medialnej rzeczywistości. Rozprawa doktorska mówi całą prawdę o Radiu Maryja, gdyż jej autor był i jest świadkiem i narzędziem Bożego działania w sferze katolickich mediów.
Swoim owocnym wieloletnim działaniem zasłużył Ojciec na niejeden doktorat i to z różnych dziedzin jak chociażby media, edukacji.
Niech ten, obroniony dziś, stanie się powodem do radości całej Rodziny Radia Maryja, a szczególnie społeczności Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej przed zbliżającą się inauguracją roku akademickiego 2009/10.
Ojciec Doktor swoją rozprawę poprzedził wieloletnią ciężką pracą, która – choć się nie kończy – została zwieńczona w pełni zasłużonym dyplomem.
Nasza organizacja USOPAL, ktora od lat stara sie laczyc i zjednywac wszystkich Polakow w jeden, wielki patriotyczny rucha by moc odbuowac nasza Ojczyzne Polske, ktora dzis znajduje sie w tak trudnej sytuacji politycznej i socjalnej. Ojciec Dyrektor dr Rydzyk jest dzisiaj jednym z najwybitniejszych Polakow, ktory przez swoja nieustanna prace jest najwybitniejszym patriota i przykładem dla całego Narodu Polskiego. Tak w kraju jak i za granica.
My, ktorzy z całego serca popieramy Ojca Dyrektora inicjatywy idziemy ta sama droga, mamy nadzieje, ze przyczyni sie ona do wieklego sukcesu Narodu Polskiego, ktory obecnie tak jest potrzebny Ojczyznie.

Z głębokim uznaniem i szacunkiem

Jan Kobylański

Prezes USOPAŁ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz