6 lut 2013

" EUROGENDFOR(CE)" - czy to nie aby "koń trojański" XXI wieku.

Z uwagi na ciężar gatunkowy tej informacji pozwalam sobie zamieścić obszerny fragment cytowany przez Pana prof. Mirosława Dakowskiego w temacie proponowanej przez rząd ustawy , zaczerpnięty ze strony macierzystej Pana profesora w oparciu o źródło tekstu : Czy Donald Tusk zgodził się na okupację i utratę suwerenności Polski?. Przypomnę , że chodzi o druk sejmowy nr 1066 z dn. 18-01-2013 r. A co za tym idzie , z samego tekstu (poniżej), na tyle jasno wynika , jakie konsekwencje dla nas Polaków niesie za sobą uchwalenie przez sejm tego ( w moim odczuciu również ) bardzo niebezpiecznego dokumentu.
Cytat : ( za prof.M.Dakowskim )

Oddziały EUROGENDFOR(CE) mają szczególną strukturę zapewniającą pełną autonomię , ponieważ nie odpowiadają za swoje czyny, ani przed parlamentami krajowymi, ani europejskim tylko przed swym dowództwem. EGF jest pierwszym organem wojskowym Unii Europejskiej na poziomie ponadnarodowym. Złożony z Żandarmerii Wojskowej, może być uprawniony do interwencji na obszarach kryzysowych pod egidą NATO, ONZ, UE i koalicji utworzonej ad hoc w poszczególnych krajach wzywającej ich interwencji.

Zbrojne oddziały wyłączane są spod jurysdykcji sądowej krajów, w których przyjdzie im działać a ich funkcjonariusze objęci są immunitetem, co więcej – nie można ich pociągnąć do odpowiedzialności materialnej za poczynione szkody. EUROGENDFOR(CE) to uzbrojony korpus, który ma pełną autonomię, a także nietykalność. Zadania, jakie mu przysługują to m.in. zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego; kontrola, doradztwo i nadzór nad lokalną policją, w tym możliwość prowadzenia śledztw, wykonywanie obowiązków straży granicznej; pozyskiwanie informacji i prowadzenie operacji wywiadowczych. Po cóż nam zatem armia, po cóż policja i służby, jeśli tak szerokie prerogatywy powierzymy bliżej nieokreślonym obcym wojskom?

Użycie oddziałów EUROGENDFOR(CE) wprowadził traktat z Velsen w Holandii z 18 października 2007 roku podpisanym tylko przez Holandię, Hiszpanię, Portugalię, Włochy i Francję. Siedziba główna znajduje się w mieście Vicenza (Włochy), w niewielkiej odległości od amerykańskiego obozu militarnego. I nagle okazuje się, że powyższy traktat ma obowiązywać Polskę, choć ta nie była jego sygnatariuszem.

Zatwierdzona Ustawa upoważni w sytuacji kryzysowej, przy masowych demonstracjach antyrządowych, przy buntach do okupacji naszego kraju do wkroczenia nowo powstałych sił specjalnych EUROGENDFOR(CE). To one wypełnią zadania sił policyjnych, militarnych i agenturalnych aż do zawieszenie suwerenności państwa oraz do zawieszenie prawodawstwa, do przejęcia pełnej kontroli na większych obszarach kraju, gdzie nawet wyeliminuje się dostęp władz krajowych. Wprowadzone ustawodawstwo zobowiąże władze lokalne do udzielenia EUROGENDFOR(CE) wszelkich zadanych, wszelkich upoważnień (z karą śmierci włącznie) oraz udostępnienie wszelkich materiałów.


koniec cytatu:
Naprawdę warto zapoznać się z całym tekstem źródłowym :
Czy „władza” zgodziła się na okupację i utratę suwerenności Polski?

Nie bądźmy bierni , róbmy coś , organizujmy się . Nie pozwólmy w tak bezczelny sposób sobą manipulować !

źródło tekstu : Czy Donald Tusk zgodził się na okupację i utratę suwerenności Polski?


"Andruch" /Klub GP w Opolu /
http://andruch.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz