Autor o sobie

 Andruch z Opola

Pro-państwowiec konstytucjonalista. Katolik , opowiadam się za Prawem i Sprawiedliwością w działaniu państwa. Uważam za wskazane dążenie do utworzenia Republiki z silną władzą prezydencką , na wzór republiki amerykańskiej założonej przez T.Jeffersona i B.Franklina z tą różnicą że miast państwa masońskiego i racjonalizmu jako siły wiodącej winniśmy oprzeć naszą republikę na odniesieniu się już w samym zapisie "preambuły" do korzeni chrześcijańskich z jakich wyrasta cała niemal Europa i w której to i my sami tkwiliśmy od ponad 1000 lat tworząc wspólne zręby cywilizacji łacińskiej . Zatem "preambuła" winna stanowić źródło inspiracji zapisów przyszłej konstytucji w której to etyka chrześcijańska i Dekalog jako najważniejsze źródło odniesienia byłyby niepodważalnym zbiorem zasad i norm etycznych w kwestii tworzenia zapisów przyszłej Konstytucji - Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej .

Prywatnie :
- - - - - - - - - 
Mieszam w Opolu , mam wspaniałą rodzinę w tym kilkoro dzieci a także wnuki. Mam zaliczoną maturę i dyplom technika elektryka , rozpoczęte ale niestety ...nie ukończone studia na "Politechnice Opolskiej".Jak już wspomniałem , staram się pomagać w pracach i zarazem wspierać w działaniu Opolski Klub "Gazety Polskiej" .
.
Jak i inni mam też sporo różnych zainteresowań . Nie stronię od dobrej muzyki  którą to uznaję tak klasyczną w tym operową ( "Madame Butterfly" w wyk. Angeli Gheorghiu ) dalej Andrea Bocelli( Andrea Bocelli I Sarah Brightman) poprzez takich wykonawców jak  Mike Oldfield aż po cięższą muzę typu heart rock w wykonaniu Joe Satrianiego czy Patrick'a Rondat'a
.
 Osobnym moim konikiem jest Jazz ,, i tu nade wszystko John Coltrane, Gil Evans, Charlie Parker, Herbie Hancock, Wayne Shorter, John McLaughlin i oczywiście wielki  MILES DAVIS
.
Mam też i swoje ulubione filmy w tym aktorki i aktorów takie jak Julia Roberts w słynnych już kreacjach  "Erin Brokovich" , "Notting Hill", "Pretty woman" itd. bądź Clint Eastwood  w super obrazach takich jak  "Gran.Torino" czy "Million.Dollar.Baby" itd ..
.
Oczywiście  nie wspomniałem o wielu ciekawych pozycjach wydawnictw księgarskich np: z zakresu historii polecałbym Feliksa Konecznego , socjologii polecałbym Edwarda L Bernays'a  ,  filozofii  ojca Alberta Krąpca  itd. aż po ostatnie dzieła pani M.A.Peeters z ostatnio wydaną pozycją pt."Globalizacja Zachodniej rewolucji kulturowej".
.
W swoim czasie prowadziłem również w Opolu "Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca" a także "Stowarzyszenie Pomocy Polskim Szkołom na Litwie w Ludwinowie i Borskunach" obie te inicjatywy zwłaszcza ta ostatnia nie spotkały się z większym odzewem społecznym. Dlaczego .? Trudno na to pytanie znaleźć szybką a trafną odpowiedź . Pomimo wszystko w dalszym ciągu uważam że każdy z nas  może na miarę własnych większych bądź mniejszych , możliwości wspierać polską społeczność na Litwie , w tym szczególnie chodzi o dzieci w wieku szkolnym .

Proszę zatem pamiętać że Ci Polacy , obecnie mieszkający na Litwie , Ukrainie , Białorusi czy innych częściach dawnego Soviet-kołchozu nie z własnej woli znaleźli się poza granicami Rzeczpospolitej .


 W towarzystwie mojej lepszej "połowy " - Gosi.

Swoje teksty publikuję w kilku miejscach blogosfery :
  i  na swoim macierzystym blogu :