27 lut 2013

Ks.dr hab. Dariusz Oko...w oko z Urbanem naszych czasów !

" W poniedziałkowym spektaklu ( 25-02-13 przyp."Andruch") na antenie TVP 2 - oprócz nawet nie udającego obiektywizmu Lisa - wzięli udział:

Michał Piróg, celebryta
Ilona Łepkowska, scenarzystka
Joanna Kluzik-Rostkowska, aktualnie polityk PO
Ks. dr hab. Dariusz Oko "
"Na Zachodzie koszty pewnych eksperymentów społecznych widoczne są coraz bardziej. To trochę wyścig z czasem. I każda bitwa jest ważna. A odwaga i mądrość osób takich jak ksiądz Dariusz Oko zasługują na najwyższy szacunek. Trzeba dziękować Bogu za takich kapłanów."

http://wpolityce.pl/artykuly/47948-urban-naszych-czasow-znowu-w-akcji-tak-lis-kluzik-lepkowska-i-pirog-probowali-zaszczuc-ksiedza-oko-ale-nie-dal-sie-szacunek

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do przeczytania powyższego tekstu zamieszczonego na portalu "wPolityce". Już tekst sam w sobie przybliża nam gorączkę poniedziałkowej dyskusji. Szkoda tylko , że administratorzy portalu nie pozwolili na umieszczanie komentarzy pod samym artykułem. Naprawdę wielka szkoda , bo na pewno jest o czym rozprawiać. Być może wystraszyli się czegoś bądź kogoś . Jakiegoś "obserwatora" przyglądającego się rozwojowi sytuacji z "tylnego rzędu". Ktoś złośliwy zapewne doszukiwałby się syndromu :Lisickiego , a feee. Też mam taką nadzieję , że nie grozi nam epidemia.

Poza tym wszystkim brak zapisu video z takiego spektaklu , aż strach pomyśleć jakim zwycięstwem musiał sie okryć redaktor prowadzący. Zapewne tak było , bo nie wierzę by kamerzysta był na urlopie :)..

Jeśli pomimo jak widać ewidentnej blokady ktoś jest w posiadaniu tego nagrania , uprzejmie proszę o link . Z góry serdecznie dziękuję za fatygę .


"Andruch" / z Opola /
http://andruch.blogspot.com/

20 lut 2013

Przeklinamy cię ...pRezydencie Komorowski , premierze Tusku

Mocne słowa przy pomniku Inki...
w Krakowie ...


/17 II 2013r.Stanisław Markowski przy pomniku Inki./

Ja ich także przeklinam !

Niech ich ,,,piekło pochłonie !

I oby żyli wiecznie
/w hańbie /"Andruch" / z Opola /

18 lut 2013

Nagroda Specjalna Kongresu Mediów Niezależnych:                            ZA OBRONĘ PRAWDY W MEDIACH

     Kongres Mediów Niezależnych ustanawia swoją doroczną nagrodę specjalną za obronę prawdy w mediach.  Nagroda może być przyznana osobie lub grupie osób. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać mogą  wszyscy członkowie Kongresu  i inne zainteresowane tą inicjatywą osoby.  Prezydium KMN spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni listę nominowanych do nagrody. O zwycięstwie zdecyduje głosowanie wszystkich członków Kongresu na kandydatów z listy nominowanych.
     Nagroda będzie wręczana co roku w maju  w rocznicę powstania Kongresu Mediów Niezależnych.
     Zachęcam wszystkich, którym leży na sercu niezależność  mediów i wolność słowa w Polsce do zgłaszania, wraz z krótkim uzasadnieniem, kandydatur  godnych uhonorowania nagrodą KMN. Zgłoszenia proszę nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2013r. na adres:   nagroda.kmn@gmail.com
                                 
 Warszawa,
18 lutego 2013r.                                                                          
                                                      Krzysztof Czabański
                                Przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych

"Andruch" / z Opola /

6 lut 2013

" EUROGENDFOR(CE)" - czy to nie aby "koń trojański" XXI wieku.

Z uwagi na ciężar gatunkowy tej informacji pozwalam sobie zamieścić obszerny fragment cytowany przez Pana prof. Mirosława Dakowskiego w temacie proponowanej przez rząd ustawy , zaczerpnięty ze strony macierzystej Pana profesora w oparciu o źródło tekstu : Czy Donald Tusk zgodził się na okupację i utratę suwerenności Polski?. Przypomnę , że chodzi o druk sejmowy nr 1066 z dn. 18-01-2013 r. A co za tym idzie , z samego tekstu (poniżej), na tyle jasno wynika , jakie konsekwencje dla nas Polaków niesie za sobą uchwalenie przez sejm tego ( w moim odczuciu również ) bardzo niebezpiecznego dokumentu.
Cytat : ( za prof.M.Dakowskim )

Oddziały EUROGENDFOR(CE) mają szczególną strukturę zapewniającą pełną autonomię , ponieważ nie odpowiadają za swoje czyny, ani przed parlamentami krajowymi, ani europejskim tylko przed swym dowództwem. EGF jest pierwszym organem wojskowym Unii Europejskiej na poziomie ponadnarodowym. Złożony z Żandarmerii Wojskowej, może być uprawniony do interwencji na obszarach kryzysowych pod egidą NATO, ONZ, UE i koalicji utworzonej ad hoc w poszczególnych krajach wzywającej ich interwencji.

Zbrojne oddziały wyłączane są spod jurysdykcji sądowej krajów, w których przyjdzie im działać a ich funkcjonariusze objęci są immunitetem, co więcej – nie można ich pociągnąć do odpowiedzialności materialnej za poczynione szkody. EUROGENDFOR(CE) to uzbrojony korpus, który ma pełną autonomię, a także nietykalność. Zadania, jakie mu przysługują to m.in. zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego; kontrola, doradztwo i nadzór nad lokalną policją, w tym możliwość prowadzenia śledztw, wykonywanie obowiązków straży granicznej; pozyskiwanie informacji i prowadzenie operacji wywiadowczych. Po cóż nam zatem armia, po cóż policja i służby, jeśli tak szerokie prerogatywy powierzymy bliżej nieokreślonym obcym wojskom?

Użycie oddziałów EUROGENDFOR(CE) wprowadził traktat z Velsen w Holandii z 18 października 2007 roku podpisanym tylko przez Holandię, Hiszpanię, Portugalię, Włochy i Francję. Siedziba główna znajduje się w mieście Vicenza (Włochy), w niewielkiej odległości od amerykańskiego obozu militarnego. I nagle okazuje się, że powyższy traktat ma obowiązywać Polskę, choć ta nie była jego sygnatariuszem.

Zatwierdzona Ustawa upoważni w sytuacji kryzysowej, przy masowych demonstracjach antyrządowych, przy buntach do okupacji naszego kraju do wkroczenia nowo powstałych sił specjalnych EUROGENDFOR(CE). To one wypełnią zadania sił policyjnych, militarnych i agenturalnych aż do zawieszenie suwerenności państwa oraz do zawieszenie prawodawstwa, do przejęcia pełnej kontroli na większych obszarach kraju, gdzie nawet wyeliminuje się dostęp władz krajowych. Wprowadzone ustawodawstwo zobowiąże władze lokalne do udzielenia EUROGENDFOR(CE) wszelkich zadanych, wszelkich upoważnień (z karą śmierci włącznie) oraz udostępnienie wszelkich materiałów.


koniec cytatu:
Naprawdę warto zapoznać się z całym tekstem źródłowym :
Czy „władza” zgodziła się na okupację i utratę suwerenności Polski?

Nie bądźmy bierni , róbmy coś , organizujmy się . Nie pozwólmy w tak bezczelny sposób sobą manipulować !

źródło tekstu : Czy Donald Tusk zgodził się na okupację i utratę suwerenności Polski?


"Andruch" /Klub GP w Opolu /
http://andruch.blogspot.com/

5 lut 2013

Polacy, walczmy, jednoczmy się!

Żądajmy prawdziwej demokracji, nie iluzji demokracji, która jest dziś wszechobecna.."Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: "Demokracja bez wartości zamienia się w jawny lub ukryty totalitaryzm""
/Ś.p. J.P.II/


"Andruch" /Klub GP w Opolu /
http://andruch.blogspot.com/