22 sty 2019

Sex jako narzędzie kontroli i zniewolenia - Dr. E. Michael Jones

Sex jako narzędzie kontroli i zniewolenia

E. Michael Jones jest wydawcą magazynu Culture Wars i autorem 15 książek, z których ostatnio wydaną jest Barren Metal: A History of Capitalism as the Conflict between Labor and Usury (Bezwartościowa Waluta: Historia Kapitalizmu jako Konfliktu pomiędzy Pracą i Lichwą)( South Bend , IN: Fidelity Press, 2014). Jest autorem setek artykułów i licznych e-booków .

W 1979 roku otrzymał tytuł doktora literatury amerykańskiej na uczelni Temple University. Jego praca została opublikowane jako The Angel And The Machine : Rational Psychologii Nathaniela Hawthorne. Wykładał w Niemczech i Stanach Zjednoczonych na piątym poziomie uniwersyteckim . Poza tym, że jest autorem i wydawcą, Dr Jones jest często zapraszany na społeczne, firmowe i akademickie konferencje, aby być głosem w dyskusji na tematy dotyczące styku moralności i kultury. 

Przemawiał w Anglii, Niemczech, Irlandii, Szwajcarii , Austrii, Czechach, Polsce , Estonii, a ostatnio w Iranie, gdzie otrzymał nagrodę na Third Annual Hollywoodism Conźródło: https://www.cda.pl/