28 paź 2018

"PiS oszukał! Robią nam multikulturalny śmietnik"! Szokujące info pracow...


Michał Tereczyński (komentarz)
Obejrzyj sobie wywiad Marcina z byłym politykiem pis - obecnie RN - on pięknie wytłumaczył jak to korporacje ściągające pracowników rządzą naszym rządem niezależnie od nazwy czy pis czy po. Tzw POPIS gra do jednej bramki. A że z natury człowiek głosuje przeciw komuś a nie za kimś- to mamy mecz pis-po w tefałenach i tvpis - dla nas, dla cielaków, którzy idą głosować "byle nie na pis" , lub "byle nie na po" i tak tylko między tymi dwoma partiami jest "meczyk" zwykły towarzyski, podgrzewany emocjami z mainstreamu i ludźmi którzy "nienawidzą tylko jednych". Czasem jedni mają punkty czasem drudzy, ręka rękę myję, czasem kogoś poświecą dla gawiedzi, ale nie posadzą za kraty itd Głosować na RN rozbić ten układ, rozbić ten beton. Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=auZbYLzI648

https://twitter.com/krzysztofbosak/status/1054717305383514112

 https://twitter.com/krzysztofbosak/status/1054717305383514112

5 paź 2018

Chemnitz ,,, jesteśmy zdeterminowani i mamy odwagę, aby się oprzeć,
Patrioci !! Zbieramy się pod kolorami CZARNY, CZERWONY I ZŁOTY i bronimy naszej ojczyznyNie ma już sen o wczoraj i dziś, ale jutro, a tym samym o jego wolności i prawie do suwerenności i samostanowieniajesteśmy zdeterminowani i mamy odwagę, aby się oprzeć, damy naszym dzieciom i wnukom przyszłość dzięki naszej odwadze i naszej sile !! patriota z Saksonii !!
Günter Pasbrig
5 dni temuGünni z Erzgebirge pisze 
W jakim kraju chcemy żyć?Czy chcemy żyć w kraju, w którym prawo karne opiera się na ISLAMIC SCHARIA, nie, nie chcemy tego! Czy chcemy żyć w kraju, w którym reputacja MUEZZINE determinuje naszą codzienną rutynę? Nie, nie chcemy tego! Patrioci, czy chcemy żyć w kraju, w którym mówi się po turecku i arabsku przez długie odcinki?a nasze kobiety i córki muszą nosić chusty? Nie, patrioci, nie chcemy tego robić, nie chcemy zmieniać naszego kraju i nie chcemy stracić naszej ojczyzny !!
             NIE CHCEMY WSPÓLNOTOWEGO SPOŁECZEŃSTWA!
Chcemy zachować niemieckie tradycje, naszą tożsamość, naszą sztukę i kulturę, odziedziczoną po naszych przodkach.Drodzy przyjaciele, patrioci, Niemcy!To jest nasz kraj, nie należy do nas, ponieważ jest naszym domem. Nie mówmy, nie boimy sięjeśli podjudzacie nas, znieważajcie nas i znieważajcie nas, i ściskajcie nas rasistowską nogą. (PEGIDA)Chcemy żyć w kraju, który zapewnia ludziom, którzy tu mieszkają, emocjonalne wsparcie, tożsamość i identyfikacjęMożliwy jest język, sztuka i kultura, historia i tradycja.Ojczyzna, ojczyzna, patriotyzm i rodzina dają nam wsparcie i ciągłość, a także przez całe życie związek z samym sobą przez cały czaspotrafi zidentyfikować i znaleźć ochronę i bezpieczeństwo.Cytuję Johanna Gottlieba Herdera: " Dom to miejsce, w którym nie muszę się tłumaczyć. " koniec cyt.
Patrioci!
Czy ludzie we Francji << Viva la France >> lub w Ameryce << Dobre błogosławienie Ameryki >> lub w Niemczech << Jesteśmy ludźmi >> skandal,Wszyscy wiedzą, że patriotyzm jest jednym z podstawowych wymagań odnoszących sukcesy społeczności. Nigdy nie powinniśmy zapomnieć którą naród niemiecki zrobił doskonale od wieków i nadal świetnie się sprawdza w dzisiejszych czasach.Patrioci, nasz kraj ma pozostać krajem Heinricha Heinego, Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Emmanuela Kanta i Adorno,i chcemy zachować ten pomysł w przyszłości przyjaciołom i przekazać je naszym wnukom.Johann Gottlieb Fichte wygłaszał swoje przemówienia do narodu niemieckiego w 1807 i 1808 roku, aby wzbudzić nowe poczucie wspólnoty.Jest to zatem wola, aby stać się my, w stosunku do wszystkich nie-lub tego Świadomość, że już to jest.Ta kulminuje w kulminacji idei vaerlandes, druga w rzeczywistości języka ojczystego, obie są rzeczami, z którymi krewni nasi ludzie są głęboko zakorzenione!
        PATRIOTS, DRODZY PRZYJACIÓŁ, ŻYCIE TOWARZYSKIE W NAS !!
Ernst-Moritz-Arndt napisał swoją piosenkę << DEUTSCHEN >> w 1813,NIEMIECKA OJCZYZNA, która zaczyna się od pytania: Czym jest niemiecka ojczyzna? - To Prusy, to Szwabii, iKoniec linii- << CAŁE NIEMCY >> powinno być !!A wspólnoty zgromadziły się pod kolorami CZARNYM, CZERWONYM I ZŁOTYM oraz hasłami WOLNOŚCI I OJCA!
                NIE POTRZEBUJEMY KONWERSJI MERKELS !!
Patrioci !! Zbieramy się pod kolorami CZARNY, CZERWONY I ZŁOTY i bronimy naszej ojczyznyNie ma już sen o wczoraj i dziś, ale jutro, a tym samym o jego wolności i prawie do suwerenności i samostanowienia jesteśmy zdeterminowani i mamy odwagę, aby się oprzeć, damy naszym dzieciom i wnukom przyszłość dzięki naszej odwadze i naszej sile !!
patriota z Saksonii !!


Günni aus dem Erzgebirge schreibt In was für einem Land wollen wir leben? Wollen wir in einem Land leben, wo das Strafrecht auf der ISLAMISCHEN SCHARIA beruht, nein, das wollen wir nicht ! Wollen wir in einem Land leben, wo der Ruf der MUEZZINE unseren Tagesrythmus bestimmt ? nein, ds wollen wir nicht ! Patrioten, wollen wir in einem Land leben, wo über weite Strecken türkisch und arabisch gesprochen wird ? und unsere Frauen und Töchter Kopftücher tragen müssen ? Nein Patrioten, wir wollen das gar nicht schaffen, wir wollen unser Land nicht verändern und unsere Heimat nicht verlieren !! WIR WOLLEN KEINE MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT! Wir wollen deutsche Traditionen, unsere Identität,und unsere Kunst und Kultur so erhalten, wie wir sie von unseren Vorvätern geerbt haben. Liebe Freunde, Patrioten, Deutsche ! Das ist unser land, es gehört niemand anderem als uns, weil es unsere Heimat ist. Lassen wir uns nichts einreden, haben wir keine Angst, wenn man gegen uns hetzt, uns beleidigt und diffamiert, und uns mit der Rassismuskeule niederknüppelt. ( PEGIDA ) Wir wollen in einem Land leben, was den Menschen die hier leben, auch in Zukunft emotionalen Halt gibt, Identität stiftet und Identifizierung mit Sprache ,Kunst und Kultur, Geschichte und Tradition erlaubt. Heimatliebe, Vaterland, Patriotismus und die Familie geben uns Halt und Bestand, sowie eine lebenslange Verbindung mit der man sich zu jeder Zeit identifizieren kann und in der man Schutz und Geborgenheit findet. Ich zitiere Johann Gottlieb Herder: Heimat ist ein Ort, an dem ich mich nicht erklären muss. Zitat Ende Patrioten ! Ob die Menschen in Frankreich << Viva la France>> oder in Amerika << Good bless America>> oder in Deutschland << Wir sind das Volk>> scandieren, sie alle wissen, das Patriotismus zu den Grundvoraussetzungen eines erfolgreichen Gemeinwesens gehört. Wir sollten niemals vergessen, das das deutsche Volk über Jahrhunderte großes geleistet hat und auch in der Gegenwart noch großes leistet. Patrioten, unser Land soll das Land Heinrich Heines, Johann Wolfgang Goethes, Friedrich Schillers, Emmanuel Kants und Adornos bleiben, und dieses Gedankengut liebe Freunde wollen wir auch in Zukunft beibehalten und an unsere Enkel weitergeben. Johann Gottlieb Fichte hielt 1807 und 1808 seine Reden an die Deutsche Nation, um damit ein neues Gemeinschaftsbewußtsein zu entfachen. Es ist also der Wille, ein Wir, im Verhältnis zu allem Nicht-Wir zu werden, bzw. das Bewußtsein, es bereits zu sein. Das eine kulminiert ( gipfelt ) in der Idee des vaerlandes, das andere in der Realität der Muttersprache, beides sind Dinge, mit denen die Angehörigen unseres Volkes tief verwurzelt sind !. PATRIOTEN , LIEBE FREUNDE, DAS VATERLAND LEBT IN UNS!! Ernst-Moritz-Arndt schrieb 1813 sein Lied der << DEUTSCHEN >>, DES DEUTSCHEN VATERLAND, was mit der Frage beginnt: Was ist des Deutschen Vaterland ?- Ist's Preußenland, ist's Schwabenland, und mit der Zeile endet- << DAS GANZE DEUTSCHLAND>> soll es sein !!. Und die Burschenschaften versammelten sich unter den Farben SCHWARZ, ROT UND GOLD und den Parolen von FREIHEIT UND VATERLAND !! WIR BRAUCHEN MERKELS UMVOLKUNG NICHT !! Patrioten !! Versammeln wir uns unter den Farben SCHWARZ, ROT UND GOLD und verteidigen wir unser Vaterland Nicht mehr von gestern und heute träumen, sondern das morgen und somit seine Freiheit und sein Recht auf Souveränität und Selbstbestimmung schaffen, sind wir fest entschlossen und haben wir Mut zum Widerstand, geben wir durch unseren Mut und unsere Kraft unseren Kindern und Enkelkindern wieder eine Zukunft !! ein Patriot aus Sachsen !! 

https://www.youtube.com/watch?v=OSN7-HchQdo&lc=z23pyjlilxyhutdo104t1aokgh52sjkm30prokoh3rckrk0h00410.1538221127860881