28 paź 2018

"PiS oszukał! Robią nam multikulturalny śmietnik"! Szokujące info pracow...


Michał Tereczyński (komentarz)
Obejrzyj sobie wywiad Marcina z byłym politykiem pis - obecnie RN - on pięknie wytłumaczył jak to korporacje ściągające pracowników rządzą naszym rządem niezależnie od nazwy czy pis czy po. Tzw POPIS gra do jednej bramki. A że z natury człowiek głosuje przeciw komuś a nie za kimś- to mamy mecz pis-po w tefałenach i tvpis - dla nas, dla cielaków, którzy idą głosować "byle nie na pis" , lub "byle nie na po" i tak tylko między tymi dwoma partiami jest "meczyk" zwykły towarzyski, podgrzewany emocjami z mainstreamu i ludźmi którzy "nienawidzą tylko jednych". Czasem jedni mają punkty czasem drudzy, ręka rękę myję, czasem kogoś poświecą dla gawiedzi, ale nie posadzą za kraty itd Głosować na RN rozbić ten układ, rozbić ten beton. Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=auZbYLzI648

https://twitter.com/krzysztofbosak/status/1054717305383514112

 https://twitter.com/krzysztofbosak/status/1054717305383514112

5 paź 2018

Chemnitz ,,, jesteśmy zdeterminowani i mamy odwagę, aby się oprzeć,
Patrioci !! Zbieramy się pod kolorami CZARNY, CZERWONY I ZŁOTY i bronimy naszej ojczyznyNie ma już sen o wczoraj i dziś, ale jutro, a tym samym o jego wolności i prawie do suwerenności i samostanowieniajesteśmy zdeterminowani i mamy odwagę, aby się oprzeć, damy naszym dzieciom i wnukom przyszłość dzięki naszej odwadze i naszej sile !! patriota z Saksonii !!
Günter Pasbrig
5 dni temuGünni z Erzgebirge pisze 
W jakim kraju chcemy żyć?Czy chcemy żyć w kraju, w którym prawo karne opiera się na ISLAMIC SCHARIA, nie, nie chcemy tego! Czy chcemy żyć w kraju, w którym reputacja MUEZZINE determinuje naszą codzienną rutynę? Nie, nie chcemy tego! Patrioci, czy chcemy żyć w kraju, w którym mówi się po turecku i arabsku przez długie odcinki?a nasze kobiety i córki muszą nosić chusty? Nie, patrioci, nie chcemy tego robić, nie chcemy zmieniać naszego kraju i nie chcemy stracić naszej ojczyzny !!
             NIE CHCEMY WSPÓLNOTOWEGO SPOŁECZEŃSTWA!
Chcemy zachować niemieckie tradycje, naszą tożsamość, naszą sztukę i kulturę, odziedziczoną po naszych przodkach.Drodzy przyjaciele, patrioci, Niemcy!To jest nasz kraj, nie należy do nas, ponieważ jest naszym domem. Nie mówmy, nie boimy sięjeśli podjudzacie nas, znieważajcie nas i znieważajcie nas, i ściskajcie nas rasistowską nogą. (PEGIDA)Chcemy żyć w kraju, który zapewnia ludziom, którzy tu mieszkają, emocjonalne wsparcie, tożsamość i identyfikacjęMożliwy jest język, sztuka i kultura, historia i tradycja.Ojczyzna, ojczyzna, patriotyzm i rodzina dają nam wsparcie i ciągłość, a także przez całe życie związek z samym sobą przez cały czaspotrafi zidentyfikować i znaleźć ochronę i bezpieczeństwo.Cytuję Johanna Gottlieba Herdera: " Dom to miejsce, w którym nie muszę się tłumaczyć. " koniec cyt.
Patrioci!
Czy ludzie we Francji << Viva la France >> lub w Ameryce << Dobre błogosławienie Ameryki >> lub w Niemczech << Jesteśmy ludźmi >> skandal,Wszyscy wiedzą, że patriotyzm jest jednym z podstawowych wymagań odnoszących sukcesy społeczności. Nigdy nie powinniśmy zapomnieć którą naród niemiecki zrobił doskonale od wieków i nadal świetnie się sprawdza w dzisiejszych czasach.Patrioci, nasz kraj ma pozostać krajem Heinricha Heinego, Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Emmanuela Kanta i Adorno,i chcemy zachować ten pomysł w przyszłości przyjaciołom i przekazać je naszym wnukom.Johann Gottlieb Fichte wygłaszał swoje przemówienia do narodu niemieckiego w 1807 i 1808 roku, aby wzbudzić nowe poczucie wspólnoty.Jest to zatem wola, aby stać się my, w stosunku do wszystkich nie-lub tego Świadomość, że już to jest.Ta kulminuje w kulminacji idei vaerlandes, druga w rzeczywistości języka ojczystego, obie są rzeczami, z którymi krewni nasi ludzie są głęboko zakorzenione!
        PATRIOTS, DRODZY PRZYJACIÓŁ, ŻYCIE TOWARZYSKIE W NAS !!
Ernst-Moritz-Arndt napisał swoją piosenkę << DEUTSCHEN >> w 1813,NIEMIECKA OJCZYZNA, która zaczyna się od pytania: Czym jest niemiecka ojczyzna? - To Prusy, to Szwabii, iKoniec linii- << CAŁE NIEMCY >> powinno być !!A wspólnoty zgromadziły się pod kolorami CZARNYM, CZERWONYM I ZŁOTYM oraz hasłami WOLNOŚCI I OJCA!
                NIE POTRZEBUJEMY KONWERSJI MERKELS !!
Patrioci !! Zbieramy się pod kolorami CZARNY, CZERWONY I ZŁOTY i bronimy naszej ojczyznyNie ma już sen o wczoraj i dziś, ale jutro, a tym samym o jego wolności i prawie do suwerenności i samostanowienia jesteśmy zdeterminowani i mamy odwagę, aby się oprzeć, damy naszym dzieciom i wnukom przyszłość dzięki naszej odwadze i naszej sile !!
patriota z Saksonii !!


Günni aus dem Erzgebirge schreibt In was für einem Land wollen wir leben? Wollen wir in einem Land leben, wo das Strafrecht auf der ISLAMISCHEN SCHARIA beruht, nein, das wollen wir nicht ! Wollen wir in einem Land leben, wo der Ruf der MUEZZINE unseren Tagesrythmus bestimmt ? nein, ds wollen wir nicht ! Patrioten, wollen wir in einem Land leben, wo über weite Strecken türkisch und arabisch gesprochen wird ? und unsere Frauen und Töchter Kopftücher tragen müssen ? Nein Patrioten, wir wollen das gar nicht schaffen, wir wollen unser Land nicht verändern und unsere Heimat nicht verlieren !! WIR WOLLEN KEINE MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT! Wir wollen deutsche Traditionen, unsere Identität,und unsere Kunst und Kultur so erhalten, wie wir sie von unseren Vorvätern geerbt haben. Liebe Freunde, Patrioten, Deutsche ! Das ist unser land, es gehört niemand anderem als uns, weil es unsere Heimat ist. Lassen wir uns nichts einreden, haben wir keine Angst, wenn man gegen uns hetzt, uns beleidigt und diffamiert, und uns mit der Rassismuskeule niederknüppelt. ( PEGIDA ) Wir wollen in einem Land leben, was den Menschen die hier leben, auch in Zukunft emotionalen Halt gibt, Identität stiftet und Identifizierung mit Sprache ,Kunst und Kultur, Geschichte und Tradition erlaubt. Heimatliebe, Vaterland, Patriotismus und die Familie geben uns Halt und Bestand, sowie eine lebenslange Verbindung mit der man sich zu jeder Zeit identifizieren kann und in der man Schutz und Geborgenheit findet. Ich zitiere Johann Gottlieb Herder: Heimat ist ein Ort, an dem ich mich nicht erklären muss. Zitat Ende Patrioten ! Ob die Menschen in Frankreich << Viva la France>> oder in Amerika << Good bless America>> oder in Deutschland << Wir sind das Volk>> scandieren, sie alle wissen, das Patriotismus zu den Grundvoraussetzungen eines erfolgreichen Gemeinwesens gehört. Wir sollten niemals vergessen, das das deutsche Volk über Jahrhunderte großes geleistet hat und auch in der Gegenwart noch großes leistet. Patrioten, unser Land soll das Land Heinrich Heines, Johann Wolfgang Goethes, Friedrich Schillers, Emmanuel Kants und Adornos bleiben, und dieses Gedankengut liebe Freunde wollen wir auch in Zukunft beibehalten und an unsere Enkel weitergeben. Johann Gottlieb Fichte hielt 1807 und 1808 seine Reden an die Deutsche Nation, um damit ein neues Gemeinschaftsbewußtsein zu entfachen. Es ist also der Wille, ein Wir, im Verhältnis zu allem Nicht-Wir zu werden, bzw. das Bewußtsein, es bereits zu sein. Das eine kulminiert ( gipfelt ) in der Idee des vaerlandes, das andere in der Realität der Muttersprache, beides sind Dinge, mit denen die Angehörigen unseres Volkes tief verwurzelt sind !. PATRIOTEN , LIEBE FREUNDE, DAS VATERLAND LEBT IN UNS!! Ernst-Moritz-Arndt schrieb 1813 sein Lied der << DEUTSCHEN >>, DES DEUTSCHEN VATERLAND, was mit der Frage beginnt: Was ist des Deutschen Vaterland ?- Ist's Preußenland, ist's Schwabenland, und mit der Zeile endet- << DAS GANZE DEUTSCHLAND>> soll es sein !!. Und die Burschenschaften versammelten sich unter den Farben SCHWARZ, ROT UND GOLD und den Parolen von FREIHEIT UND VATERLAND !! WIR BRAUCHEN MERKELS UMVOLKUNG NICHT !! Patrioten !! Versammeln wir uns unter den Farben SCHWARZ, ROT UND GOLD und verteidigen wir unser Vaterland Nicht mehr von gestern und heute träumen, sondern das morgen und somit seine Freiheit und sein Recht auf Souveränität und Selbstbestimmung schaffen, sind wir fest entschlossen und haben wir Mut zum Widerstand, geben wir durch unseren Mut und unsere Kraft unseren Kindern und Enkelkindern wieder eine Zukunft !! ein Patriot aus Sachsen !! 

https://www.youtube.com/watch?v=OSN7-HchQdo&lc=z23pyjlilxyhutdo104t1aokgh52sjkm30prokoh3rckrk0h00410.1538221127860881

11 wrz 2018

" Umowa ONZ o swobodnej migracji możliwa dzięki dyplomatycznej aktywności Watykanu "

Czy to już ostatnie stadium realizacji  NWO ?
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Znamienity jest zwłaszcza ten fragment z całości , który stoi w sprzeczności z uznawaną przez państwa narodowe takie jak choćby Węgry czy Polska prawa do samostanowienia o własnym losie . Jak wynika z powyższego podpisanie owej umowy będzie niosło skutki prawne ograniczające naszą niezależność i prawo do decydowania w kwestiach polityki wewnętrznej jak i zewnętrznej RP. Od tego momentu stajemy sie praktycznie wasalem agendy ONZ w domyśle Tych , którzy ja powołali do życia .

"Stały Przedstawiciel Meksyku, Juan José Ignacio Gómez Camacho, zaznaczył, że „migracja była jedynym problemem globalnym, który pozostawał poza porządkiem obrad ONZ”. –  Global Compact nie tylko wprowadza praktyczne zmiany w życiu milionów migrantów na całym świecie, ale przyznaje, że żaden kraj nie może zająć się tą kwestią sam – mówił, dodając, że teraz jest to już kwestia międzynarodowa, tym samym ograniczone są możliwości samodzielnej polityki państw."


No i moi drodzy "Parafianie" zaczyna się praktyczne wdrażanie planów "czegoś" co może doprowadzić do katastrofy i to w sensie globalnym . Skutki mieszania się ras i kultur są trudne do przewidzenia . Można natomiast zakładać zdarzenia do których prędzej czy później musi dojść tj. skutki zderzenia cywilizacji zwłaszcza tak różnych jak cywilizacja europejska ( tzw.Łacińska) i świat muslimów !

Opisał ów problem Samuel Huntington - "Zderzenie Cywilizacji " 

pobierz plik pdf

10 wrz 2018

Znacie już Deklarację z Marrakeszu, to nie wszystko ,,,


#udostępnij!!!

Znacie już Deklarację z Marrakeszu, którą podpisało 27 krajów w tym Polska. To był jedynie wstęp. Na 10/11 grudnia 2018 szykowana jest tam druga potężna konferencja organizowana przez ONZ gdzie 190 państw ma podpisać globalny pakt o emigracji!!! W myśl tego zbrodniczego układu zostanie uruchomiony mechanizm gigantycznego przesiedlania ludności bez jakichkolwiek ograniczeń. Zostaną wprowadzone regulacje prawne, które uciszą "krytyczne głosy". Powstanie również sieć lokalnych kolaborantów, których zadaniem będzie donoszenie o przypadkach łamania tego globalnego, zbrodniczego planu. Praktycznie oznaczać będzie to zlikwidowanie demokracji. Znających niemiecki prosze o komentarze, zbiorę je i zredaguję z nich artykuł. Musimy wiedzieć co się dzieje!! Jaki los jest nam szykowany!!!
.
https://youtu.be/P9sa2ev8d-k

Komentarze
Zenon Juszkiewicz

Zenon Juszkiewicz Deklaracja polityczna przyjęta w środę w Marrakeszu jest wyjątkowo imigracyjna i sprzeczna z interesami Węgier, więc Węgry nie przyjęły tego dokumentu - powiedział w środę minister spraw zagranicznych.MOŻNA ? JEDNAK MOŻNA. NO ALE TRZEBA NIE BYĆ DOOPĄ. https://orientpress.hu/.../2018-05-02_magyarorszag-nem...
Zarządzaj

Lubię to!Zobacz więcej reakcji
· Odpowiedz · 22 godz.
Maurycy Grot Rawicz

Maurycy Grot Rawicz Kurwa mać 😠😠😠 sprzedadzą nas, tak jak chciały to zrobić platfusy.

Zarządzaj

Lubię to!Zobacz więcej reakcji
· Odpowiedz · 21 godz.
Anula Kozula

Anula Kozula Glosujcie dalej na sprzedawczykow z prawej i lewej.

6 sie 2018

Naszym wrogom rzucimy w twarz ,,,

 Warszawskie Dzieci , pójdziemy w bój ,,,CZEŚĆ I WIECZNA CHWAŁA BOHATERSKIM OBROŃCOM WARSZAWY 1-08-1944 ... 2-10 -1944 !

 

Warszawskie dzieci - tekst piosenki

Słowa:


Nie złamie wolnych żadna klęska,
Nie strwoży śmiałych żaden trud –
Pójdziemy razem do zwycięstwa,
Gdy ramie w ramie stanie lud.

Refren:
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Powiśle, Wola i Mokotów,
Ulica każda, każdy dom –
Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów,
Jak w ręku Boga złoty grom.

Refren:
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Od piły, dłuta, młota, kielni –
Stolico, synów swoich sław,
Że soją wraz przy Tobie wierni
Na straży Twych żelaznych praw.

Refren:
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Poległym chwała, wolność żywym,
Niech płynie w niebo dumny śpiew,
Wierzymy, że nem Sprawiedliwy,
Odpłaci za przelaną krew.

Refren:
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

https://www.maluchy.pl/teksty.../warszawskie-dzieci-157.html

9 maj 2018

" Timeo Danaos et dona ferentes " ( Strzeż się (żydów) Greków, nawet gdy ( oferują pomoc ) niosą dary...)

-----------------------------
CZY "RYCHO" MA RACJĘ ?
-----------------------------------

Rycho_007 – Maj 08, 2018 22:15

Zydzi dołączają się do protestów polskich tylko wtedy, kiedy widzą, że jakimś posunięciem sami sobie szkodzą. Tak było niedawno temu z filmikiem Rudermanów. W tym przypadku "szkoda" polega na tym, że Żydzi nagle zrozumieli, że Polacy na swoich smartfonach będę teraz masowo szerzyć narrację o żydowskich zbrodniach wojennych podczas "drugiego holokaustu" na wschodzie i -- o zgrozo -- o żydowskim udziale w tym ludobójstwie. Słusznie, czy niesłusznie, będą się zastanawiać, ilu było Żydów wśród tych enkawudzistów, którzy mordowali polskich oficerów (w tym także Żydów) w Katyniu:


Niedawno temu pewien historyk/urzędnik izraelski (Efraim Zuroff) ostrzegł, że nagłaśnianie sprawy żydowskiej kolaboracji ze Stalinem -- i w ogóle mówienie o "drugim holokauście (double holocaust)" -- może być zabójcze dla jedynej słusznej "Narracji o Holokauście":

"[...] if Communism is categorized as genocide, it means that Jews committed genocide. Jewish communists were among those who committed the crimes of the Communist regime. If Jews committed genocide, how can we complain [...]?”


Z punktu widzenia "nowej" -- pięćdziesięcioletniej już "Narracji o holokauście" -- żydowski burmistrz postępuje jak najbardziej słusznie! Zwłaszcza teraz, kiedy z powodu Polaków świat może się dowiedzieć o "drugim holokauście", czyli o ludobójstwie na wschodnich terenach przedwojennej Polski, gdzie w 1939 roku panoszyli się nie SS-mani, lecz sowieccy -- często żydowscy -- enkawudyści.

Naszym wrogiem jest ogromna Machina propagandowa, która na Zachodzie od początku lat 70-tych systematycznie oczernia naród polski za pomocą ciągłej podaży najrozmaitszych publikacji, ksiązek, filmów, przekazów medialnych itd. Gross to tylko jeden z wielu "ekspertów" pośrednio finansowanych przez tę Machinę.

Ludzie, którzy tym kierują nie są głupi i doskonale wiedzą, co się w Polsce działo podczas drugiej wojny światowej. Warto więc wiedzieć, dlaczego robią to, co robią. Otóż nadrzędną troską tych ludzi jest bezpieczeństwo państwa Izraela, którego istnienia żaden Arab (obojętnie, czy muzułmanin, czy chrześcijanin) nigdy nie zaakceptuje.

Aby w ogóle przetrwać, Izrael ciągle potrzebuje wszelkiej możliwej pomocy Zachodu (czyli Ameryki), a więc Zachód musi być poddawany stałej presji moralnej. Po wojnie sześciodniowej (w 1967 r.) wymyślono nową narrację -- "Narrację o Holokauście" -- która właśnie miała wywierać tę stąłą presję moralną. Narracja ta brzmi następująco:

"Zagłada europejskich Żydów podczas drugiej wojny światowej była najgorszym ludobójstwem wszech czasów -- nie tylko dlatego, że zamordowano aż sześć milionów zupełnie niewinnych Żydów, ale także dlatego, że żaden inny naród -- w tym naród amerykański -- nie próbował temu przeciwdziałać. Mało tego, były takie narody -- w tym antysemicki naród polski -- które brały czynny udział w eksterminacji Żydów."

Tu oburzony Polak może naiwnie zaprotestować, że Polacy walczyli z okupantami i że wielu Polaków przecież ratowało Żydów i ma swoje drzewko w Yad Vashem itd. -- ale to NIC nie zmieni, ponieważ naród polski MUSI być systematycznie oczerniany. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że ludzie kierujący Machiną wiedzą, że Polska jest JEDYNYM krajem, gdzie Narracja o Holokauście będzie prędzej czy później kwestionowana i podważana, ponieważ Polacy za dużo wiedzą i za dużo pamiętają.

Aby temu zapobiec, każdemu Polakowi trzeba PROFILAKTYCZNIE przyprawić gębę zwolennika Hitlera. W ten sposób, każdy człowiek na Zachodzie będzie wiedział (i od bardzo dawna już wie -- vide casus Prezydenta Obamy), że jakakolwiek polska narracja podważająca Narrację o Holokauście jest normalnym przejawem polskiego antysemityzmu, a więc oczywistym kłamstwem współwinnych.

Otóż tym, co może NAJBARDZIEJ zaszkodzić tej częściowo fałszywej "Narracji o Holokauście", jest polska narracja -- oparta na prawdziwych faktach i na razie niestety niszowa (np. publikacje dr Ewy Kurek lub Prof. Jerzego Roberta Nowaka) -- o masowej i zbrodniczej żydowskiej kolaboracji z NKWD już od września 1939r. Żydowska kolaboracja z Niemcami (Judenraty, gang Skosowskiego itd.) to przy tym przysłowiowy pikuś.


Pięćdziesięcioletnia już Narracja o Holokauście mogła być narzucana Zachodowi dopiero ćwierć wieku po drugiej wojnie światowej -- dlatego, że do tego czasu wielu ludzi na Zachodzie jeszcze pamiętało, do czego żydowscy fanatycy są zdolni (np. podczas Rewolucji październikowej i później -- w Rosji Sowieckiej i w nowych krajach komunistycznych, nie mówiąc już o Palestynie). Po wojnie, Żydzi nie mieli dobrej prasy na Zachodzie, ponieważ zbyt często kojarzono ich z komunizmem i z terroryzmem. Ludzie raczej współczuli Polakom -- byłym sojusznikom -- których oddano Stalinowi.

Tak się składa, że Narracja o Holokauście jest integralną częścią "poprawności politycznej", która już dawno temu została narzucona Zachodowi. Opłakane skutki tej ideologii już widzimy oglądając wieczorne wiadomości telewizyjne. Tak się jednak także składa, że od jakiegoś czasu w internecie rośnie podskórny, półświadomy bunt. To właśnie dzięki temu buntowi wybory wygrał Trump, który miał niemalże wszystkie tradycyjne media przeciwko sobie (a miała wygrać Clinton). I to jest nasza szansa. Na YouTubie teraz mamy coraz więcej wystąpień zwykłych Amerykanów (na przykład) wyrażających swoje poparcie dla Polski w tej nierównej walce informacyjnej (np. podziwiając polskiego premiera za jego rzuconą mimochodem uwagę o żydowskich sprawcach):

Kto na Zachodzie ma już dość tresury myślowej, ten dziś widzi w Polakach potencjalnych sojuszników. Nie czas teraz na konferencje naukowe. To NIC nie pomoże. Dzięki Machinie, Polacy już dawno temu stracili swoje dobre imię i pod tym względem teraz właściwie nie mają już nic do stracenia.

9 kwi 2018

TOLERANCJA "ZUCKERBERGA" OBEJMUJE - ISLAMISTÓW I KOMUNISTÓW ???


To co uczynił cenzor z FB jest niczym innym jak kneblowaniem wolności wypowiedzi - zwłaszcza skierowanej przeciw barbarzyństwu islamistów w stosunku do Nas białych w tym Chrześcijan .Na filmie przemawia Michel Paulat, były urzędnik min.spraw.zagranicznych Francji, który mieszka teraz w Finlandii

Niestety cenzor (FB) wykasował mój cały wpis włącznie z filmem na którym ów wolny francuski dyplomata odważnie wypowiedział się na temat inwazji tej nieludzkiej ideologii na tereny cywilizacji Łacińskiej . W wystąpieniu przestrzegał naród fiński przed bierną postawą w stosunku do agresywnych islamskich najeźdźców .Jako że miał wcześniej do czynienia z tą ideologią podczas pełnienia służby dyplomatycznej w tamtych rejonach świata , zwrócił się z apelem o zdecydowane kroki w kierunku pozbycia się tych nieproszonych barbarzyńców , którzy za nic mieli tutejsze prawo jak i rodzimą kulturę w tym ludność miejscową . W zdecydowanych słowach opisał charakterystyczne cechy i zachowania tej zupełnie odstającej od naszej tak kultury jak i etyki a co za tym idzie o całkowicie odmiennej moralności , zwłaszcza w odniesieniu do samych Chrześcijan . Ta inwazja stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla samych Finów , jest niemal pewnym iż ta szatańska ideologia nie ma żadnych hamulców w pożeraniu Europy kawałek po Kawałku . Przynajmniej My Polacy musimy postawić szlaban tej zarazie zagrażającej także i naszym Matkom , żonom , córkom - dzieciom.

Na koniec prośba do wszystkich , którzy posiadają w swoich zbiorach ów materiał filmowy , by ponownie umieścili go w sieci i podrzucili sam link do ściągnięcia na dysk . Z góry dziękuję .

Jeśli okaże się że nie odpowiadam na komentarze , oznaczać to może tylko tyle iż albo mnie skutecznie zbanowano , zresztą kolejny już raz ( obligatoryjnie na 30 dni) albo wykasowali mi konto . Obie wersje są możliwe .

Dziwnym trafem zgłosiłem dziś profil Komunistycznej Partii Polski - i jak myślicie z jakim skutkiem ? Tu natomiast w stosunku do samej wypowiedzi - nałożono knebel !

Wnioski same cisną się na usta ,

ps. w razie gdyby zastosowano blokadę mojego konta na FB dostępny będę tu:

Wszelkie info można przesłać na : akopol@o2.pl


4 lut 2018

Żydowi do sztambucha , "Żyd Mnie obraża, Ja Go nie mogę,
 Od razu staje się ksenofobem.
 Antysemitą albo rasistą,
Choć tylko Flagę trzymam Ojczystą.
Wróćmy do wojny i do Hitlera,
 Na dziesięć Żydów,Polak umiera.
Ale dlaczego? Bo Was chowali,
 I własne życie tym narażali.
 A Ty w tej chwili razem z Niemcami,
Właśnie nazywasz Nas Faszystami.
Tak z tymi ludźmi i wielkiej skali,
Co Was miliony wymordowali.
Powiedz to babci,powiedz dziadkowi,
Być może prawdę wtedy Ci powie.
 Kto był Faszystą - Czy to Polacy?
I co to słowo naprawdę znaczy.
To Wasza nacja tworzyła Kapo,
W gettach,obozach niczym Gestapo.
By tylko Sami wojnę przetrwali,
To Własnych braci na śmierć wydali.
Czemu akurat o tym nie mówisz?
Kim było Kapo tym się nie chlubisz.
Ale Ty z błotem mieszasz Polaka,
Już widać Wasza natura taka.
 Bo Polak nigdy się nie poddawał,
I nawet w Waszej obronie stawał.
Walczył na frontach w całej Europie,
 A dziś Go właśnie Europa kopie.
Poznałeś prawdę przez całą dobę,
Choć jest mi przykro,Wybaczam Tobie.
 Na koniec powiem Ci prawdę taką:
Być może żyjesz Dzięki Polakom..."

 A Jew insults me, I can not do it,
 It immediately becomes xenophobe.
 Anti-or-racist,
However, I only keep the Flagship Native.
Let's go back to the war and Hitler,
On the side of the Jews, the Pole dies.
 But why? Because they hid you,
 And they exposed their own lives.
You in the night with the Germans,
You just call us Fascists.
So with the above and large scale,
What has been said.
Tell grandma, tell grandpa,
 Perhaps the truth will tell you that.
 Who was the Fascist - Are they Poles?
 I mean a lot to words.
It was your nation that created Kapo,
 In ghettos, camps like the Gestapo.
They survived only through the Sami,
 They released their own brothers to death.
Why do not you just talk about it?
Who was Kapo you do not boast about.
But you will confuse the Pole with a blot,
You can already see your nature like that.
 Because a Pole never gave up,
 And he stood in Your defense.
He fought on the fronts all over Europe,
And today, Europe is kicking him.
You've got to know the truth around the clock,
 I am sorry, I forgive you.
Finally, I will tell you the truth:
Maybe you live thanks to Poles .
..
daniel kmiecik

1 lut 2018

Żydzi byli także tymi, którzy zadali śmierć Żydom – bezbronnym Żydom !

" TEJ PRAWDY NICZYM NIE DA SIĘ ZAKRZYCZEĆ !"

W poemacie „O bólu mój” będącego częścią zbioru „Pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie” znajdujemy takie oto strofy:

Jam jest ten, który to widział, który przyglądał się z bliska,
Jak dzieci, żony i mężów, i starców mych siwogłowych
Niby kamienie i szczapy na wozy oprawca ciskał
I bił bez cienia litości, lżył nieludzkimi słowy.

Patrzyłem na to zza okna, widziałem morderców bandy –
O, Boże, widziałem bijących i bitych, co na śmierć idą…
I ręce załamywałem ze wstydu… wstydu i hańby –
Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!

Zdrajcy, co w lśniących cholewach biegli po pustej ulicy
Jak ze swastyką na czapkach – z tarczą Dawida, szli wściekli
Z gębą, co słowa im obce kaleczy, butni i dzicy,
Co nas zrzucali ze schodów, którzy nas z domów wywlekli.

Co wyrywali drzwi z futryn, gwałtem wdzierali się, łotrzy,
Z pałką wzniesioną do ciosu – do domów przejętych trwogą.
Bili nas, gnali starców, pędzili naszych najmłodszych
Gdzieś na struchlałe ulice. I prosto w twarz pluli Bogu.

Odnajdywali nas w szafach i wyciągali spod łóżek,
I klęli: „Ruszać, do diabła, na umschlag, tam miejsce wasze!”
Wszystkich nas z mieszkań wywlekli, potem szperali w nich dłużej,
By wziąć ostatnie ubranie, kawałek chleba i kaszę.

A na ulicy – oszaleć! Popatrz i ścierpnij, bo oto
Martwa ulica, a jednym krzykiem się stała i grozą –
Od krańca po kraniec pusta, a pełna, jak nigdy dotąd –
Wozy! I od rozpaczy, od krzyku ciężko jest wozom…

W nich Żydzi! Włosy rwą z głowy i załamują ręce.
Niektórzy milczą – ich cisza jeszcze głośniejszym jest krzykiem.
Patrzą… Ich wzrok… Czy to jawa? Może zły sen i nic więcej?
Przy nich żydowska policja – zbiry okrutne i dzikie!

A z boku – Niemiec z uśmiechem lekkim spogląda na nich,
Niemiec przystanął z daleka i patrzy – on się nie wtrąca,
On moim Żydom zadaje śmierć żydowskimi rękami!


Dla  Icchaka Kacenelsona,  bezpośredniego  świadka  dokonanej  przez Żydów zbrodni na Żydach,  którego  poezja stanowi niepodważalne źródło historyczne, oprawcami, którzy bili bez cienia litości, lżyli nieludzkimi słowy byli jego bracia Żydzi.

Żydzi byli także tymi, którzy zadali śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!
 Podobny obraz
Icchak Kacenelson (1886-1944) – wybitny poeta, dramaturg, tłumacz żydowski i hebrajski. W getcie warszawskim prowadził tajną działalność oświatowo-kulturalną. Wywieziony w kwietniu 1943 roku do obozu koncentracyjnego; zamordowany w Oświęcimiu w 1944 roku
 
Odsyłam do źródeł : 

http://www.upadeknarodu.cba.pl/zydowska-policja.html
https://wirtualnapolonia.com/2015/02/24/icchak-kacenelson-o-bolu-moj/
https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/03/15/najwiecej-zlotych-zniwiarzy-bylo-wsrod-zydow/
http://www.bibula.com/?p=34979


27 sty 2018

Prezydentowa zabroniła pracownikom Białego Domu szczepić się przeciwko grypie.!
Melania Trump zakazuje personelowi Białego Domu od zażywania szczepionki przeciw grypie
22 stycznia 2018 r. Baxter Dmitry News, USA 43

Pierwsza dama Melania Trump zakazała pracownikom Białego Domu otrzymania szczepionki przeciw grypie po poznaniu niekorzystnych skutków zdrowotnych szczepionki.
Pierwsza dama Melania Trump zakazała pracownikom Białego Domu otrzymywania szczepionki przeciw grypie po zapoznaniu się z niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi związanymi z kontrowersyjną szczepionką, wynika z raportów.

Podczas gdy publiczna debata szaleje na temat bezpieczeństwa szczepionki przeciw grypie w tym sezonie, Melania Trump twierdzi, że jeśli chodzi o nią, nie będzie ona narażać swojego syna na "niebezpieczne" choroby grypowe.

"Nie pozwolę, aby inkubatory niebezpiecznych wirusów zbliżyły się do mojego syna" - powiedziała Pierwsza Dama.

Po zbadaniu składników użytych do zrobienia zastrzyku przeciw grypie i zaniepokojeniu potencjalnymi negatywnymi skutkami dla zdrowia, w tym śmiercią, Melania Trump powiedziała, że ​​była "zdziwiona, że ​​w tym roku media wywierają tak silny nacisk".

Pierwsza Dama, która z dumą opisuje siebie jako "pełnoetatową mamę", wtedy zdała sobie sprawę, że tegoroczne szczepienie przeciwko grypie jest tylko 10% skuteczne - a szczepy grypy zawarte w szczepionce mogą być odpowiedzialne za rozprzestrzenianie poważnych przypadków grypy.

Wiele ofiar tegorocznej epidemii śmiertelnej grypy - w tym wielu zmarłych - dostało szczepionkę przeciw grypie na krótko przed wystąpieniem wirusa.

W Santa Barbara zmarło w tym miesiącu ośmiu ludzi na grypę. Siedmiu z nich miało grypę. Ten śmiercionośny wzór powtarza się w całym kraju, ale urzędnicy ds. Zdrowia wciąż mówią ludziom, aby dostali szczepionkę przeciw grypie, mimo że nie działa ona w tym sezonie.

W interesie zdrowia swojego syna Barrona - tak samo jak jej - Melania postanowiła uniknąć grypy w tym roku. Postanowiła również posprzątać Biały Dom, zachęcając pracowników do podjęcia akcji przeciw grypie.

Ale jak wyjaśniła Melania, nie było to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Każdego roku przemysł farmaceutyczny, eksperci medyczni i media głównego nurtu ciężko pracują, aby przekonać nas do zaszczepienia się przeciwko grypie. 2018 nie jest inaczej.

Ale, jak zwykle, nie mówi się nam całej historii.

Firmy farmaceutyczne zapewniają głównym mediom znaczny procent przychodów z reklam. Duże firmy farmaceutyczne wydają znacznie więcej na reklamę niż na badania. Rozmawiamy setki miliardów dolarów.

Pieniądze Big Pharmy skutecznie kupują posłuszeństwo mediów głównego nurtu. Nie możesz już wierzyć w cokolwiek, co mówią o farmaceutykach, szczególnie szczepionkach.

Oczywiste jest, że firma Big Pharma desperacko chce zapewnić, że główne media nigdy nie mówią nam o niepożądanych reakcjach lub toksycznych chemikaliach, które są nam wstrzykiwane podczas grypy.

Podczas gdy CDC próbuje nas przekonać, że szczepionka przeciw grypie jest bezpieczna, lekarze pracujący dla agencji ostrzegli nas, że jest odwrotnie.

Smutne jest to, że nie możemy polegać na CDC i mediach głównego nurtu, aby nas chronić. Musimy przeprowadzić własne badania i kształcić się.

W przypadku Pierwszej Damy jej samokształcenie doprowadziło do całkowitego zakazu grypy wśród pracowników Białego Domu, zachęcając do korzystania z naturalnych wzmacniaczy odporności, zamiast nieskutecznej i niebezpiecznej szczepionki.

Melania oświadczyła, że ​​w celu usprawiedliwienia zakazu dla pracowników, musi dostarczyć "mnóstwo dowodów naukowych".

"Mam przyjaciela, który jest holistycznym lekarzem, zapewnia mi większość dietetycznych porad i suplementów diety. Dostarczyła mi mnóstwo informacji na temat rzeczywistości szczepionek w 2018 r. - powiedziała Pierwsza Dama.

"Spędziłem dużo czasu na badaniu, czytaniu, naprawdę studiowaniu tego tematu. Musiałem być całkowicie pewny, że podejmuję właściwą decyzję dla mojego syna. "

"Zajęło mi to kilka miesięcy, ale w końcu poczułem się całkowicie pewny swojej decyzji."

[POWIĄZANO: Trump zakłada podstawy do zakazu obowiązkowych szczepień w USA]

Wpływ Big Pharmy na populację USA jest głęboki i głęboko niepokojący. Gdy zaczniesz szukać, zdasz sobie sprawę, że Big Pharma jest wszędzie. I niestety są bardziej zainteresowani zyskami niż publicznym zdrowiem.

Ale jak mówi Melania Trump, kiedy już się wykształcisz i podejmiesz próbę uniknięcia niepotrzebnych produktów, znajdziesz spokój ducha, a zdrowie Twojej rodziny poprawi się.

O najnowszych wiadomościach
Baxter Dmitry

Baxter Dmitry jest pisarzem w Your News Wire. Obejmuje politykę, biznes i rozrywkę. Mówiąc prawdę do władzy, odkąd nauczył się mówić, Baxter podróżował w ponad 80 krajach i wygrywał spory w każdym z nich. Życie bez strachu.
Obserwuj: @baxter_dmitry