4 lut 2018

Żydowi do sztambucha , "Żyd Mnie obraża, Ja Go nie mogę,
 Od razu staje się ksenofobem.
 Antysemitą albo rasistą,
Choć tylko Flagę trzymam Ojczystą.
Wróćmy do wojny i do Hitlera,
 Na dziesięć Żydów,Polak umiera.
Ale dlaczego? Bo Was chowali,
 I własne życie tym narażali.
 A Ty w tej chwili razem z Niemcami,
Właśnie nazywasz Nas Faszystami.
Tak z tymi ludźmi i wielkiej skali,
Co Was miliony wymordowali.
Powiedz to babci,powiedz dziadkowi,
Być może prawdę wtedy Ci powie.
 Kto był Faszystą - Czy to Polacy?
I co to słowo naprawdę znaczy.
To Wasza nacja tworzyła Kapo,
W gettach,obozach niczym Gestapo.
By tylko Sami wojnę przetrwali,
To Własnych braci na śmierć wydali.
Czemu akurat o tym nie mówisz?
Kim było Kapo tym się nie chlubisz.
Ale Ty z błotem mieszasz Polaka,
Już widać Wasza natura taka.
 Bo Polak nigdy się nie poddawał,
I nawet w Waszej obronie stawał.
Walczył na frontach w całej Europie,
 A dziś Go właśnie Europa kopie.
Poznałeś prawdę przez całą dobę,
Choć jest mi przykro,Wybaczam Tobie.
 Na koniec powiem Ci prawdę taką:
Być może żyjesz Dzięki Polakom..."

 A Jew insults me, I can not do it,
 It immediately becomes xenophobe.
 Anti-or-racist,
However, I only keep the Flagship Native.
Let's go back to the war and Hitler,
On the side of the Jews, the Pole dies.
 But why? Because they hid you,
 And they exposed their own lives.
You in the night with the Germans,
You just call us Fascists.
So with the above and large scale,
What has been said.
Tell grandma, tell grandpa,
 Perhaps the truth will tell you that.
 Who was the Fascist - Are they Poles?
 I mean a lot to words.
It was your nation that created Kapo,
 In ghettos, camps like the Gestapo.
They survived only through the Sami,
 They released their own brothers to death.
Why do not you just talk about it?
Who was Kapo you do not boast about.
But you will confuse the Pole with a blot,
You can already see your nature like that.
 Because a Pole never gave up,
 And he stood in Your defense.
He fought on the fronts all over Europe,
And today, Europe is kicking him.
You've got to know the truth around the clock,
 I am sorry, I forgive you.
Finally, I will tell you the truth:
Maybe you live thanks to Poles .
..
daniel kmiecik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz