6 maj 2009

Przestańcie szkodzić Polsce !

prof. dr hab. Rafał BRODA

       

Z wykształcenia i zamiłowania - fizyk jądrowy (wciąż aktywny w nauce)  - prof. dr hab. Z potrzeby serca i obowiązku - polski patriota, współtwórca Klubu " Myśl dla Polski "
List otwarty do:


Prezesa Rady Ministrów RP - Donalda Tuska
Marszałka Sejmu RP - Bronisława Komorowskiego
Marszałka Senatu RP - Bohdana Borusewicza
Przekazany do wiadomości Prezydenta RP - Lecha KaczyńskiegoSzanowni Panie Premierze i Panowie Marszałkowie,


Zwracamy się do Panów, jako do osób, które pełnią najważniejsze funkcje państwowe i zgodnie z Konstytucją RP ponoszą pełną odpowiedzialność za sytuację, która budzi nasze głębokie zaniepokojenie. Uznaliśmy, że ten niedobry stan rzeczy nie może już dłużej trwać i powinniśmy Panom przypomnieć konstytucyjne obowiązki, które potwierdzone są w słowach złożonej przez Panów przysięgi: "...a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem" oraz "Uroczyście ślubuję.... czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli?. Bardzo krytycznie oceniamy Panów działania wchodzące w zakres powyższych słów przysięgi, natomiast pragniemy zwrócić uwagę na karygodne zaniedbania, które wręcz przeczą tym przysięgom. Chodzi o to, że poddane Waszej odpowiedzialności i kontroli służby państwowe jawnie przeszkadzają i blokują ważne inicjatywy oddolne, uniemożliwiając rozwój pomyślności i dobra obywateli.

Pragniemy naszym listem zwrócić uwagę na pełną odpowiedzialność Panów za tę sytuację i zwrócić się z dramatycznym wezwaniem, abyście przestali szkodzić Polsce, lub zwolnili pełnione przez siebie stanowiska dla polityków, którzy pragną dobrze służyć Narodowi.

Polskę od wielu lat gnębi głęboki, wielowymiarowy kryzys, tym bardziej groźny, że zaczyna obejmować również śmiertelne zmęczenie ducha Narodu, będące skutkiem wielokrotnego załamywania nadziei. Polacy, jak powietrza, potrzebują nowej, realistycznej wizji jak wyjść z tej sytuacji. Potrzebują ukazania przejrzystego kierunku i programu działania, by pobudzić powszechną aktywność, która jest niezbędna dla dokonania zasadniczego zwrotu w biegu polskich spraw. Tym bardziej ci Polacy, którzy nie poddają się zniechęceniu i podejmują różne pożyteczne przedsięwzięcia, muszą być wspierani przez władze państwowe i chronieni przed nieodpowiedzialnymi decyzjami, które szkodzą i blokują takie inicjatywy.

Inicjatywy związane z Radiem Maryja są pod tym względem zupełnie wyjątkowym zjawiskiem. Z jednej strony w skrajnie niesprzyjających warunkach tworzą imponująco pożyteczne dzieła, które przysparzają dobra naszej Ojczyźnie i budują wspólnotę nawiązującą do najlepszych tradycji narodowych. Rodzina Radia Maryja to, naszym zdaniem, najbardziej wartościowa część świadomego swych obowiązków Narodu, która obejmuje cały przekrój społeczny - od środowisk akademickich, przez grona przedsiębiorców, lekarzy, nauczycieli, rolników, po robotników przechowujących sztandary Solidarności - od wchodzącej w dojrzałe życie młodzieży, po ludzi starszych, wnoszących bogate doświadczenie i życiową mądrość. Miłość Ojczyzny i wierność Bogu, to przymioty społeczności związanej w Rodzinę Radia Maryja, które wyzwalają bezprzykładne poświęcenie, stojące u źródeł powodzenia wielu przedsięwzięć. Tych ludzi nie wolno nikomu obrażać, ani słowem, ani niegodziwymi czynami.

Z drugiej strony wszystkie przedsięwzięcia związane z Rodziną Radia Maryja powstają w atmosferze trudnej do zrozumienia wrogości, która przejawia się nie tylko w tworzonych sztucznie przeszkodach i złośliwych blokadach, ale także w demonstrowanej publicznie niechęci, przez różne wypowiedzi i obraźliwe komentarze osób publicznych, których zachowania nie sposób dłużej tolerować. Także osoby pełniące najwyższe funkcje państwowe uczestniczą w tym procederze i nie spotykają się z adekwatną reakcją władz państwowych.

Jaskrawym przykładem naruszenia konstytucyjnych powinności jest to wszystko, co wiąże się z całą serią działań bezprawnie blokujących przyznane już fundusze na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, a także na badawczy projekt geotermalny w Toruniu. Mamy do czynienia z niespotykanym paradoksem - badania, które mogą się okazać niezwykle ważne dla przyszłości naszej Ojczyzny, nie są podejmowane przez władze państwowe. Co więcej, nadzwyczajne wysiłki, by takie badania przeprowadzić, zainicjowane przez małe grono Ojców Redemptorystów i wspierane przez rzesze ofiarnych ludzi, są przez władze państwowe sabotowane.

Ta sprawa jest pilnie obserwowana przez Naród i kiedyś trzeba będzie za ten sabotaż ponieść odpowiedzialność. Jakby tego było mało, ostatnio dowiadujemy się o kolejnych działaniach, które mają na celu utrudnianie pożytecznych inicjatyw Rodziny Radia Maryja. Wielokrotnie już kontrolowane fundacje "Lux Veritatis" i "Nasza Przyszłość" mają być ponownie w sposób nękający kontrolowane, aby ograniczyć ich możliwości działania. Ta metoda ubezwłasnowolnienia przedsiębiorstw i wszelkiej oddolnej aktywności jest od dawna stosowanym narzędziem niszczenia dobra i pomyślności indywidualnych Polaków, a także całego Narodu i nie ma żadnej wątpliwości, że taki charakter mają także te kontrole - decyzje o tych kontrolach podjęto gdzieś w pobliżu Panów odpowiedzialności.

Wzywamy Panów do opamiętania - przestańcie szkodzić Polsce!

Jednocześnie pragniemy ostrzec, bo wiemy, że napięcie w Narodzie bardzo szybko narasta i zbliża się do granicy społecznej odporności. Możecie się Panowie przeliczyć, jeśli myślicie, że chrześcijańska pokora i miłosierdzie są u ludzi niewyczerpalne - nieskończonymi zasobami tych przymiotów dysponuje jedynie Pan Bóg.

Prof. dr hab. Rafał Broda

Kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki

et. al.


24 luty 2009


źródło : Ojczyzna.pl

1 komentarz:

  1. Szanowny panie prof.

    Sam nie mógłbym ująć własnego oburzenie na to wszystko co dzieje się wokół nie tylko "Radia Maryja" ale i po kolei wielu działów gospodarki począwszy od przemysłu stoczniowego poprzez energetykę w szerokim tego słowa znaczeniu , sektor paliwowy itd.
    By to wszystko opisać zabrakłoby mi czasu ..Państwa list otwarty jest zarazem i moim protestem przeciw takiej sytuacji w kraju , pomimo wielu protestom niemalże całych sektorów gospodarki ( stocznie) z wielką determinacją i uporem wcielają w życie ci którzy to w obecnym czasie dzierżą ster władzy w Rzeczpospolitej Polskiej .

    OdpowiedzUsuń