2 paź 2011

Zapomniane wystapienie A. Leppera w Strasburgu w dniu 19 -11- 2002 r.


Andrzej Lepper (fot. AFP)

Nieco zapomniany tekst wystąpienia Andrzeja Leppera w imieniu "Samoobrony RP" podczas sesji Parlamentu Europejskiego w dniu 19 listopada w 2002 roku.

Mając na względzie to wszystko co działo się już po tamtym czasie warto powrócić do tych słów i przypomnieć sobie przed czym przestrzegał przewodniczący "Samoobrony RP". Tym zaś , którzy do tej pory nie mieli okazji wysłuchać czy też zapoznać się z treścią owego przemówienia , przedkładam do wglądu jego streszczenie.

Andrzej Lepper w swym wystąpieniu powiedział m.in :


Szanowny panie Przewodniczący ,szanowni Państwo.


Przemawiając przed wysokim parlamentem w imieniu klubu "Samoobrony Rzeczpospolitej polskiej", jest to z jednej strony wielki zaszczyt ale z drugiej strony to wielka historyczna odpowiedzialność przed własnym Narodem.

Naród polski w okresie przygotowawczym poniósł duże straty i wyrzeczenia . Zniszczony został polski przemysł włókienniczy , chemiczny , tekstylny. Zniszczony handel , transport usługi. Upada polskie górnictwo i hutnictwo . Niszczone jest polskie rolnictwo wraz z otoczeniem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Restrukturyzacja poszczególnych branż okazała się ich likwidacja co przyczyniło się do bezrobocia , które dzisiaj oficjalnie wynosi 3,8 mln. osób tj. ok. 18% a z bezrobociem ukrytym tj. ok. 5 mln. ludzi czyli ok. 28%.

Do tej pory Unia zarobiła na Polsce dziesiątki mld. dolarów na eksporcie do Polski swoich nadwyżek produkcyjnych . To my utrzymujemy w Unii od 1-1,5 mln. miejsc pracy.

Czas na zadośćuczynienie . Przystępując do Unii interesuje nas tylko pełne partnerstwo od pierwszego dnia. Przypominam , że to Naród polski pierwszy stawił czynny opór faszyzmowi i przyczynił się do pokonania hitlerowskich Niemiec. Pokonał komunizm o czym przed 20 laty nikt nawet nie mógł pomyśleć. Przyczynił sie do obalenia "Muru Berlińskiego" , przez co stworzono szansę do poszerzenia Unii Europejskiej . Chcemy być równoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Naszą równoprawność traktujemy jako wartość nadrzędną.

Jesteśmy eurorealistami. Przestrzegam Brukselę i Strasburg , jeżeli Polacy zastaną oszukani i skutkiem manipulacji elit politycznych Polska zostanie wcielona w struktury Unii na zasadach braku partnerstwa , to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji aby wystąpić z Unii Europejskiej. Tak więc przyjęcie Polski do Unii na nierównych zasadach może być początkiem końca takiej Unii , służącej bogatym kosztem biednych.

My Polacy mamy swój honor i swoją godność . Żadnej jałmużny nie chcemy. Żądamy i wierzymy , że Polska zostanie potraktowana uczciwie i po partnersku.

Do tej pory Unia Europejska broniąc nieludzkiej globalizacji tłumaczy polskim władzom , ze były to koszty restrukturyzacji gospodarki. Polskie władze tłumaczą polskiemu społeczeństwu , że to ofiara którą musimy ponieść."Samoobrona" tłumaczy polskiemu społeczeństwu , że są to zasady nieuczciwe , nierównoprawne i nie do przyjęcia.

"Samoobrona" mówi : - dość zniewolenia ekonomicznego Polski i polaków.
"Samoobrona" mówi : - jednoczmy Europę z zachowaniem hierarchii wartości
- Człowiek,
- Rodzina,
- Praca,
- i godne życie .


Dziękuję bardzo .

/ wystąpienie Andrzeja Leppera w imieniu "Samoobrony RP" , podczas sesji Parlamentu Europejskiego w dniu 19 listopada w 2002 roku.// źródło : zapis filmowy z wystąpienia Andrzeja Leppera w dn.19 listopada 2002 r./Pozostawiam ów tekst właściwie bez komentarza . Bo cóż by tu więcej można było dodać. Czy naprawdę jesteśmy skazani na to by do końca świata wytykano nas palcami i śmiano się z nas poza naszymi plecami , powtarzając stare nasze porzekadło :

"Polak tak przed szkodą jak i po szkodzie dalej głupi"

Satysfakcję może mieć co najwyżej sam autor tego wystąpienia , szkoda że dopiero po śmierci . Z czystym sumieniem można przytoczyć za nim :

A nie mówiłem ?
/A.Lepper/


"Andruch" /Klub GP w Opolu /
http://andruch.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz