6 gru 2011

Szczurołap czy My ?Widzisz drogi Przyjacielu , dziś możemy tylko i wyłącznie sobie pogdybać . Co najwyżej nieco poutyskiwać na takie czy inne poczynania "magików" pod przywództwem swego rodzaju "artysty" stojącego o zgrozo w dalszym ciągu na czele naszego rządu. Tyle i tylko tyle możemy na więcej jak widać Polaków niestety nie stać. Ogół niemalże większość "ludności tubylczej" zachowuje się zgodnie z wytycznymi aplikowanymi w różnej formie zwłaszcza zaś poprzez tzw. "środki masowego rażenia" czyli media . A wszystko to od bez mała 20 lat. Wprawdzie proces to długotrwały ale wszystko na to wskazuje jest za to niezwykle skuteczny w działaniu. Potrafi uczynić bezwolnym nawet zdawałoby się światłe umysły . Pozwolę sobie nie przytaczać na potwierdzenie żadnych danych z uwagi na to że musiałbym nadszarpnąć i tak wątpliwą reputację całej rzeszy "magistrów" ukształtowanych w naszych pożal się Boże "uczelniach wyższych" (z małymi wyjątkami) , zgodnie z (w dalszym ciągu jak najbardziej obowiązującą) doktryną , zapoczątkowaną przez takich myślicieli "Szkoły Frankfurckiej" jak choćby Herbert Marcuse czy jemu podobni.

Toteż począwszy od stanu wojennego poprzez okrągły stół oraz wszelkie występujące w jego następstwie zmiany , jeśli już owe coś zmieniły to tylko na gorsze. Po chwilowym "zachłyśnięciu się wolnością" , jesteśmy jako społeczeństwo coraz bardziej spychani na margines wręcz reglamentuje się ową wolność. A co mamy w zamian za nasze oddanie i poświęcenie czy też i inne jeszcze wyrzeczenia ?

Brak lustracji, dekomunizacji i dojście komunistów do władzy, obalenie rządów premiera Jana Olszewskiego, zawłaszczanie mediów, degradacja nauki, patriotyzmu, korupcja polityczno - gospodarcza, skandaliczne wyroki sądowe dla ewidentnych przestępców, upadek rządów J.Kaczyńskiego, tragedia smoleńska ataki na Krzyż , ostatnie zaś wyniki jesiennych wyborów z 2011 r. dopełniły jedynie ten kielich goryczy.

Zatem jak do tego mogło dojść ? Jakie są przyczyny staczania się naszej państwowości , marginalizowania społeczeństwa , zawłaszczenia środków masowego przekazu i tej postępującej degrengolady jaką na co dzień możemy zaobserwować niemalże gołym okiem. Właśnie okazuje się że to nie przypadek sprawił że zmiany poszły w takim a nie innym kierunku. To jak najbardziej zaprogramowany na długo wcześniej proces przejmowania kontroli nad całą społecznością a w konsekwencji przejmuje się kontrolę polityczną nad całym państwem.

Dokładnie krok po kroku omawia ten proces były specjalista ds. tzw: "wojny ideologicznej" czy jak kto woli wojny propagandowej , usytuowany bardzo wysoko w hierarchi politycznej dawnego Związku Sowieckiego (prawdopodobnie w randze płk.KGB) - Jurij Aleksandrowicz Bezmienow po zmianie tożsamości Tomas Dawid Schuman , w swoim czasie pełnił funkcję atache kulturalnego na placówce dyplomatycznej w Indiach. Stamtąd realizował dalekosiężne cele ekspansji politycznej i gospodarczej ówczesnego Związku Sowieckiego a wyznaczone mu przez jego zwierzchników z KGB. Stąd tak dokładna znajomość jakich "narzędzi" propagandowych w danej chwili użyć by osiągnąć zamierzony cel .Nieco szczegółów na ten temat można odnaleźć także w tekście pod linkiem :

"Jak zawładnąć opinią publiczną w demokracji"

Dlaczego do tego materiału publikowanego już przecież nieco wcześniej wciąż nawiązuję ? Okazuje się że jest to niemalże sposób uniwersalny na bezkrwawe niemalże przejęcie całych społeczności w swe władanie . Ba całych państw. Okazuje się że i tą samą metodą posługują się obecni "władcy pieniądza" by posiąść w swe władanie społeczeństwo całego globu . Pisząc o władcach pieniądza mam na myśli oczywiście wielką finansjerę i wielkie korporacje w tym zwłaszcza te medialne o zasięgu globalnym pozostające na ich usługach. Okazuje się że od zakończenia II wojny światowej także swój wielki wpływ na obecne przemiany miała sama ONZ. O jej znaczącym nie koniecznie chwalebnym wpływie na przemiany geopolityczne w obecnym świecie doskonale opowiada książka Pani M.A.Peeters wydana nie tak dawno na zachodzie pod tytułem "Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej". Pozwolę sobie powrócić do tego materiału w dalszej części publikacji.

Na co dzień zaś w swej znakomitej większości polska prasa i TV podporządkowana jest tylko i wyłącznie jednej linii politycznej zatem reprezentująca właściwie wszystko i wszystkich z wyłączeniem tych , którzy mieliby czelność wspomnieć czy nie daj Bóg upomnieć się o jakieś istotne cele strategiczne Polski . O Ojcu Rydzyku bądź "Radiu Maryja" czy też "TV Trwam" koniecznie należy , ba wypadałoby , co najmniej milczeć , chyba że w zgodzie z wszelkimi tzw. "wytycznymi" wspomniane instytucje czy osoby miesza się z błotem bądź stawia za wzór wszelkiego zacofania wręcz uwstecznienia cywilizacyjnego. Nie ważne że statystyki dowodzą czegoś zgoła odwrotnego a mianowicie : że owego "uwsteczniającego" medium słucha około 50% ludzi z wyższym wykształceniem. Ten argument jak zawsze główne media skrzętnie omijają wręcz pomijają jako mało wiarygodny bądź mało prawdopodobny. Nie bez powodu skrzętnie izoluje się wpływy owego medium zaś Kościół Katolicki stawia się w jednym szeregu z sektami czy też innymi dość skrajnie odbieranymi społecznie ruchami religijnymi. Wszystko po to by odizolować mogących mieć jakikolwiek wpływ na masy zwłaszcza zaś gdy owi hierarchowie mają odmienny punk widzenia na sprawy naszej Ojczyzny . Odmienny do oficjalnie przyjętych i głoszonych wszem i wobec "wytycznych". Czyli - w zgodzie z miłościwie nam panującą POprawnością polityczną .

Dziś zaś nie tyle orężem co nade wszystko wiedzą i uporem należy się przeciwstawić zwłaszcza zaś owym szaleńcom , którzy uzurpują sobie mieć mandat demokratyczny do sprawowania władzy w imieniu naszego Narodu. Tylko kompletny idiota dał by się nabrać na tego typu demagogię. Wszystko na to wskazuje a co więcej po wnikliwych badaniach dotyczących przemian i to o zasięgu globalnym spowodowanych wpływem zwłaszcza wielkiej finansjery , okazuje się że w praktyce demokracja to tylko fasada. Dowodzi tego w swej znakomitej książce pt. "Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej" jej autorka pani M.Peeters , poświęconej kwestii wpływu globalizacji i wszelkim przemianom za tym idącym na całym naszym globie, a których to wpływ zwłaszcza zaś na nasze także i najbliższe nam otoczenie można już zaobserwować niemalże gołym okiem . Pozwolę sobie zatem przytoczyć wypowiedzi Pani prof. M.Peeters dla TV Trwam w programie "Polski Punkt Widzenia":

Dlaczego tylko tam została zaproszona ? Sami sobie państwo odpowiedzcie na to pytanie po zapoznaniu się z całością materiału. Pozwoliłem sobie zaprezentować państwu treść w formie drukowanej pod spodem natomiast umieściłem także oryginalny plik video z zapisem całości.

Rozpoczynając rozmowę redaktor prowadzący nawiązał do tez zawartych w niedawno wydanej książce Pani M. Peeters a dotyczących wręcz planu propagowania tej rewolucji kulturowej , który niesie za sobą negatywne owoce jak stwierdza to w swej książce sama autorka, jest on też zarazem propagowany przez konkretnych agentów . To zaś zakłada że istnieje jakiś cel . Kto zatem stoi za tym planem i jakie to są cele pyta redaktor ?

M.P:Jest to plan ale i zarazem konsekwencja , skutek. Jest to skutek apostazji zachodu.[Apostazja to kompletne odrzucenie wiary chrześcijańskiej.] Jest rzeczą normalną że jeśli odrzucimy Boga Ojca , to postępujemy zgodnie z inną logiką , która prowadzi nas coraz dalej . Bardzo ważna jest znajomość tej rewolucji zachodniej aby zrozumieć jak doszło do sytuacji w jakiej znajdujemy się dzisiaj.I ta analiza sytuacji pozwala nam zrozumieć że istniały takie kluczowe postacie. Jedną z takich kluczowych postaci o największym wpływie w XX wieku była Margaret Sanger .

Margaret Higgins Sanger (ur. 14 września 1879 w Corning, stan Nowy Jork, zm. 6 września 1966 w Tucson, stan Arizona) – amerykańska feministka, aktywistka na rzecz planowania rodziny i eugeniki, założycielka American Birth Control League (Liga Kontroli Urodzin). źródło .
Dziś jest to jedna z najpotężniejszych organizacji na świecie.

Jest też Herbert Marcuse (ur. 19 lipca 1898 w Berlinie, zm. 29 lipca 1979 w Starnbergu) – niemiecko-amerykański filozof i socjolog żydowskiego pochodzenia, członek Szkoły Frankfurckiej.- źródło .

Herbert Marcuse , można powiedzieć że jest on ojcem rewolucji seksualnej z lat 60-tych XX wieku. Istniały takie osoby charyzmatyczne , które założyły różne instytucje. W latach 90-tych XX w kiedy miały miejsce te wielkie konferencje organizowane przez ONZ , bardzo potężne organizacje pozarządowe na zachodzie , wywarły bardzo silny wpływ na ONZ , który okazał się o wiele silniejszym wpływem niż ten wpływ jaki wywierały rządy poszczególnych państw.

red: Nie tylko myśliciele ale i organizacje propagują rewolucję kulturową.

M.P: Jak najbardziej .To wyszło jakby od umysłów konkretnych ludzi . Od pewnych idei , ale bardzo szybko za tym poszły ruchy , które wojują na rzecz różnych celów. Podczas tych wielkich konferencji organizowanych przez ONZ , które zresztą zbiegły się z wielkim rozwojem internetu. Widać było że powstały takie partnerstwa pomiędzy organizacjami ONZ-u , którym wydaje się że posiadają pewną misję normatywną znaczy definiują pewne normy dla świata a organizacjami pozarządowymi ich ekspertami. Instytutami które wszystkie wywodzą się z tej samej postmodernistycznej inteligencji.

red: Czyli problem zachodu jest właściwie problemem globalnym ? To co kończy się w Europie zachodniej jest propagowanej coraz dalej . Jak traktowane są kraje które sprzeciwiają się temu trendowi ?

M.P: Nie ma już krajów które się temu sprzeciwiają. Wszystkie kraje świata , wszystkie kraje należą do Narodów Zjednoczonych o w związku z tym przyjęły ten światowy konsensus. Nawet jeśli się z tym nie zgadzają . Kraje rozwijające się do których często jeżdżę np: afryki , są kupowane przez ONZ. Tzn. ludność tych krajów całkowicie sprzeciwia się tym poglądom ale ten rząd światowy mówi że nie da im pieniędzy jeśli nie przyjmą tych norm światowych.

red: Ale to oznacza że jest to zaprzeczenie demokracji ?

M.P: Tak , jak najbardziej. Demokracja znajduje się w głębokim kryzysie.Ludzie nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego kryzysu.My już nie jesteśmy rządzeni przez Lud.Bo Demokracja była sprawowane przez Lud i dla ludu. Dzisiaj jesteśmy rządzeni przez garstkę ekspertów. To jest zupełnie niezwykłe stwierdzić coś takiego mianowicie , że ta nowa mowa globalna została wymyślona przez maleńką garstkę , maleńką , znikomą mniejszość osób i rozprzestrzeniła się na całym świecie. We wszystkich rządach świata. Tej mowy używają nie tylko rządy ale jest ona stosowana również na poziomach zupełnie lokalnych . Na poziomie władz lokalnych . W podręcznikach szkolnych dla dzieci. W wielkich przedsiębiorstwach międzynarodowych , Na Uniwersytetach. W organizacjach pozarządowych. I ta nowa mowa utworzyła nową kulturę globalną. Sztuczną. Ponieważ normalna kultura wyrasta z ludu , z konkretnych ludzi a tutaj jest to kultura globalna. Zwykli ludzie nie znają ani korzeni tej kultury ani jej celów ale mimo to ich mentalność stopniowo się zmienia pod presją tych którzy sprawują kontrolę nad rządami światowymi.

red:Jakże bardzo to pasuje do polskiej rzeczywistości zwłaszcza z ostatnich miesięcy kiedy czujemy że to co dzieje się na szczytach władzy w żaden sposób nie odzwierciedla tego co myślą Polacy. Jak bardzo też zmienia się sposób myślenia Polaków. Powiedziała Pani wcześniej że ta rewolucja kulturowa wchodzi w czas zmierzchu , kończy się . Co będzie kolejnym etapem ?

M.P: To zależy od nas . To całkowicie zależy od nas ponieważ obecnie znajdujemy się w swoistej próżni. Mamy bardzo wiele pracy do wykonania. Pierwsza rzecz jaką powinniśmy zrobić to przełamać swoją ignorancję , swoją niewiedzę. Teraz jesteśmy sparaliżowani ignorancją a to można przezwyciężyć dość szybko. Na podstawie mojego doświadczenia ponieważ rozmawiam z wieloma ludźmi w wielu różnych krajach. Widzę że w ciągu godziny , w ciągu jednej godziny mogę przedstawić ogólną prezentację tej kultury globalnej i niezależnie od tego kim są ci ludzie i jakiej są narodowości bardzo szybko zauważają związek swojego konkretnego doświadczenia z wielkimi przemianami globalnymi. Więc pierwszy etap to przezwyciężenie własnej ignorancji , jeśli jej nie przezwyciężymy to grozi nam że damy się zmanipulować jeszcze głębiej jeszcze dalej.A kiedy przezwyciężymy swoją niewiedzę to wówczas sobie uświadomimy że istnieją bardzo szczęśliwe okoliczności dzisiaj dla wprowadzenia cywilizacji miłości .Marguerite A. Peeters autorka głośnej książki "Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej" w programie "Polski Punkt Widzenia" emitowanym przez TV Trwam.
źródło : Marguerite A. Peeters w programie "Polski Punkt Widzenia" emitowanym przez TV Trwam.

Z ław Parlamentu Europejskiego grzmi w tym samym tonie Pan Nigel Farage ! W jednym z ostatnich swoich wywiadów dla włoskiego dziennika przestrzega :
Tak zaczyna się dyktatura !


Nigel Farage: Tak zaczyna się dyktatura!

Jak wielu jeszcze przykładów owej perwersyjnej i bezwzględnej gry z tamtej "diabelskiej" strony , należałoby tu jeszcze zaprezentować byś drogi Przyjacielu zrozumiał że to nie żarty ani też żaden dowcip. To niestety okrutna i bezwzględna gra o życie . W tym wypadku Nasze życie.

Zatem już na sam koniec należałoby przypomnieć tym z nas , którzy czy też zwątpili czy chwilowo zasklepili się w skorupie obojętności próbując przetrwać najgorsze , że Polska to nasz wspólny święty obowiązek złożony na nasze barki przez walecznych dziadów i Ojców naszych , którzy to zamieszkiwali te ziemie na długo przed nami. Byśmy tą świętą a należącą bez mała od 1000 lat dziedzinę do naszych walecznych przodków utrzymali z myślą o następnych pokoleniach które w co święcie wierzę - nastaną i po nas. By przynajmniej nie musieli się wstydzić za nas. Uczyńmy zatem wszystko co w naszej mocy by stać się godnymi spadkobiercami tych co nieśli dumnie orła białego na tarczy pod Cedynią , Grunwaldem , Płowcami , Chocimiem czy Wiedniem . Którzy w imię wolności Ojczyzny prali Moskali pod Racławicami , Stoczkiem czy do końca pozostając na posterunku zginęli pod Wizną.

Zwłaszcza że dziś w tych nieco innych ale przez to także niezwykle trudnych czy wręcz i nie przełomowych czasach , gdy właściwie jesteśmy kolejny już raz w naszych dziejach niemalże bezbronni - tym bardziej musimy stawić czoło tym , którzy za wszelką cenę próbują nas unicestwić . Ponownie wymazać z mapy świata. Wszystkim zatem którym na sercu leży dobro i wolność naszej Ojczyzny przypomnijmy słowa wielkiej Polki i patriotki Pani Zofii Kossak-Szczuckiej . Polki miłującej Ojczyznę ponad swe własne życie..

Zacytujmy zatem jej niezniszczalny bo pozostający na zawsze w pamięci i naszych sercach....
Który to nadal obowiązuje, jakże potrzebny zwłaszcza teraz , niezwykle aktualny i urzekający w swej wymowie :

"DEKALOG POLAKA" ,

"Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wzrosłeś"
Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz".1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.
3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.
4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.
6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem.
7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej zasługi, Jej dorobek i Majestat.

"Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością."
" Będziesz ją miłował więcej niż samego siebie".
"Andruch" / z Opola /
http://andruch.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz