12 lis 2010

Każdy ma prawo na chwile refleksji ..

Proszę Pana Boga o siłę by godzić się póki co z tym czego sam zmienić w żaden sposób nie mogę ..Natomiast proszę usilnie o to by pozwolił mi odnaleźć w sobie pokłady siły i inwencji twórczej do pokonania tych przeszkód które są w moim zasięgu.

Mieszkam z dala od W-wy stąd uczestnictwo w jakiejkolwiek manifestacji popierającej walkę Polaków o prawdziwą wolność , jest właściwie niewykonalne. Same koszta takiego wyjazdu są dość spore a to że pracuję , już uznałem za zaszczyt jaki spotkał mnie w obecnej sytuacji ..

Powiem tyle że "ruszę do W-wy" wówczas gdy moja praca i cała reszta nie będzie już miała w danej sytuacji politycznej większego znaczenia ..

Miast wymądrzać się na blogowiskach i tym sposobem upuszczać nadmiar "pary" winniśmy zebrać się tak jak to proponowała pani Ania Walentynowicz , wcześniej się policzyć i ruszyć do najbliższych wyborów z takim impetem by całą tą bandę tęczowo-różowo-czerwono-GWnianą posłać do wszystkich diabłów.

Tym sposobem uzyskać realna siłę i podobnie jak Orban na Węgrzech poukładać klocki od nowa zgodnie z tym Kim jesteśmy !

Największym jednak problemem z jakim będziemy musieli sobie poradzić jest samo przekonanie niezdecydowanego elektoratu do poparcia Tych którzy po dostaniu się do sejmu zagwarantowałyby realne zmiany i to w takim kierunku byśmy mogli rozpocząć w końcu samodzielne rządy .

Co to oznacza w praktyce .

1. Przeprowadzić konieczne zmiany w Konstytucji RP.
w tym :
- dokonać koniecznych zapisów dotyczących gwarancji niezależności i nadrzędności naszej Konstytucji nad zapisami Traktatu Lizbońskiego .
- powrót Kary najwyższej za szczególne przestępstwa
przeciwko mieniu społecznemu i życiu obywateli.
- przywrócenie zasady polegającej na obowiązku dowiedzenia ponad wszelką wątpliwość praw do wszelkich dóbr będących w naszym posiadaniu na wyraźnie żądanie stosownych organów państwa polskiego. Dotyczy to także wszystkich podmiotów gospodarczych w tym spoza terenu Rzeczpospolitej a zarejestrowanych i biorących czynny udział w życiu gospodarczym naszego kraju.

2. Uporządkowanie Służb w tym "oczyszczenie" z wrogiego przychówku ..

3. Wzmocnienie i odbudowa Armii,

4. Renegocjacja umowy bilateralnej z RFN w kwestii niewywiązania się strony niemieckiej z obowiązujących zapisów do czasu podpisania nowej umowy cofnięcie bądź chwilowe zawieszenie - mniejszości niemieckiej , dotychczasowych przywilejów - wstrzymanie 2 mandatów poselskich dla Mniejszości Niemieckiej w polskim parlamencie , w tym również powrót polskich tablic nazw miejscowości./

5. Renegocjacja Umowy Gazowej z Rosją , w tym podjęcie budowy gazoportu jako inwestycji strategicznej bez względu na jakiekolwiek uwagi zw strony organów unijnych.

6. Postawienie na rozwój gospodarczy w tym rozwój najważniejszych sektorów strategicznych .
- Banki
- Lasy
- energetyka
- kopalnictwo i geologia
- przemysł stoczniowy
- rozpocząć wdrażanie na szeroką skalę prac geologicznych związanych z energią gorących skał i wód geotermalnych .

To tylko cząstka z tego nad czym należałoby się w takiej sytuacji zastanowić ,.
Ja wiem i jestem o tym święcie przekonany że jest o co zawalczyć , choćby w najbliższych wyborach .

http://andruch.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz