22 sty 2012

Tekst węgierskiej preambuły : po polskuNowa Konstytucja Węgier uchwalona 18-kwietnia 2011 roku
(obowiązuje od 01-styczna-2012 r.)

PREAMBUŁA :

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
„Boże, pobłogosław Węgrów.”

Narodowe wyznanie wiary.

My, członkowie narodu węgierskiego, na początku nowego tysiąclecia, z odpowiedzialnością za każdego Węgra, wyznajemy co następuje:

Jesteśmy dumni, że nasz pierwszy król, święty Stefan przed tysiącem lat osadził węgierskie państwo na trwałych fundamentach, a naszą ojczyznę uczynił częścią chrześcijańskiej Europy.

Jesteśmy dumni z naszych przodków, którzy walczyli o przetrwanie naszego kraju, jego wolność i niepodległość.

Jesteśmy dumni z powodu wielkich dzieł duchowych Węgrów.

Jesteśmy dumni, że nasz naród przez stulecia bronił w walkach Europę, a swoimi talentami i pracowitością pomnażał jej wspólne wartości.

Uznajemy kluczową dla podtrzymania naszego narodu rolę chrześcijaństwa. Szanujemy różne tradycje religijne naszego kraju.

Obiecujemy, że zachowamy jedność duchową narodu, która w wichrach minionego stulecia rozerwana została na części. Narodowości i grupy etniczne żyjące na Węgrzech uważamy za część narodu węgierskiego.

Zobowiązujemy się, że będziemy chronić i pielęgnować nasze dziedzictwo, węgierską kulturę, niepowtarzalny język oraz wytwory natury i dzieła człowieka w rejonie Basenu Karpackiego.

Czujemy odpowiedzialność wobec naszych potomków, dlatego rozumnie korzystając ze źródeł materialnych, duchowych i naturalnych, chcemy dla tych, którzy przyjdą po nas, zachować godne warunki życia.

Wierzymy, że nasza kultura narodowa jest wkładem do różnorodnej jedności europejskiej.

Szanujemy wolność i kulturę innych ludów, staramy się o współdziałanie z każdym narodem świata.

Wyznajemy, że podstawą ludzkiego istnienia jest godność człowieka. Wyznajemy, że wolność człowieka może urzeczywistnić się tylko we współdziałaniu z innymi.

Wyznajemy, że najważniejszymi ramami naszego współistnienia są rodzina i naród, a podstawowymi wartościami naszej jedności pozostają wierność, wiara i miłość.

Wyznajemy, że podstawą siły wspólnoty i poszanowania każdego człowieka jest praca, dzieło ludzkiego ducha.

Wyznajemy obowiązek niesienia pomocy pokrzywdzonym i ubogim.

Wyznajemy, że wspólnym celem obywatela i państwa jest dobre życie, bezpieczeństwo, ład, sprawiedliwość, pełnia wolności.

Wyznajemy, że prawdziwe rządy ludu są tam, gdzie państwo służy swoim obywatelom i rozwiązuje ich problemy sprawiedliwie, bez nadużyć i stronniczości.

Szanujemy osiągnięcia naszej historycznej konstytucji oraz Świętą Koronę, która ucieleśnia konstytucyjną ciągłość państwową Węgier i jedność narodu.

Nie uznajemy czasowego zawieszenia naszej historycznej konstytucji spowodowanego obcymi najazdami.

Odrzucamy przedawnienie nieludzkich zbrodni dokonanych przeciwko narodowi węgierskiemu i jego obywatelom przez rządzące dyktatury: narodowych socjalistów i komunistów.

Nie uznajemy prawnej ciągłości komunistycznej „konstytucji” z 1949 roku, która była podstawą reżimu, dlatego ogłaszamy jej nieważność.

Zgadzamy się z posłami pierwszego wolnego Zgromadzenia Narodowego, którzy w swojej pierwszej uchwale stwierdzili, że nasza dzisiejsza wolność wyrasta z Powstania 1956 roku.

Uznajemy, że powrót samostanowienia państwowego naszej ojczyzny, utraconego 19 marca 1944 roku, nastąpił 2 maja 1990 roku – w dniu zawiązania się pierwszego Zgromadzenia Narodowego pochodzącego z wolnych wyborów. Ten dzień uznajemy za początek nowej demokracji i konstytucyjnego porządku naszej ojczyzny.

Uznajemy, że po dziesięcioleciach XX wieku, prowadzących do moralnej zapaści, istnieje niezbędna potrzeba duchowej odnowy.

Pokładamy ufność we wspólnie tworzonej przyszłości i w świadomości powołania młodych pokoleń. Wierzymy, że nasze dzieci i wnuki swymi talentami, wytrwałością i duchowymi wysiłkami na nowo uczynią Węgry wielkimi.

Nasza konstytucja jest podstawą naszego porządku prawnego – to umowa między Węgrami, tymi z przeszłości, z teraźniejszości i z przyszłości. Jest ona żywą ramą, która wyraża wolę narodu i określa formę, w jakiej chcemy żyć.

My, obywatele Węgier, jesteśmy gotowi budować ład naszego kraju na współpracy całego narodu.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pozostawiam sam tekst póki co bez komentarza wierząc zarazem że po zapoznaniu się z tym materiałem , każdy zdrowo myślący a nade wszystko miłujący Boga Ojczyznę i swój Naród - Polak , wniesie także i swój może skromny lecz na miarę własnych możliwości wkład , pod budowę przyszłej wolnej , niepodległej i chrześcijańskiej Rzeczpospolitej Polskiej .. Bierzmy przykład od swych braci Węgrów , skoro Oni mogli to i nam się to może udać .

Postarajmy się wnieść w tą nową budowę każdy swą małą cegiełkę a powstanie twierdza , która może się oprzeć naporom lewackiego pomiotu z zachodu.

Ja w to wierzę , póki co z całych sił wspierajmy Węgrów w drodze ku wolności ,,,
Szykujmy się więc do wyjazdu na Węgry w dniu 15 marca . Węgrzy mają swoje wielkie święto młodzieży związane z rewolucją z 1848 roku. Dołączmy więc do nich w Budapeszcie. Wiem że Kluby Gazety Polskiej organizują autokary na wyjazd , wielu też deklarowało dotarcie na miejsce innymi środkami transportu w tym i indywidualnie także.Pamiętajmy , kto żyw tego nie może zabraknąć w Budapeszcie !

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
źródła :

Angielski przekład zawiera podobno liczne błędy ale i tak umożliwia zorientowanie się, o co Węgrom chodzi.

- Preambuła:( http://www.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/BRNEDA224_004970.pdf )
- Tekst Konstytucji: ( http://www.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/CONSTITUTION_in_English__DRAFT.pdf)
- Wykaz błędów : (http://tasz.hu/files/tasz/imce/list_of_all_the_omissions_and_mistranslations.pdf)
- źródło : http://www.chrzescijanin24.pl/ze-wiata/news/2011-nowa-konstytucja-wgier-rola-chrzecijastwa-qkluczowaq.html

- źródło : http://imrahil.salon24.pl/305302,konstytucja-wegier-czyli-o-legalnosci-rezimow-komunistycznych
- Źródło: KAI


"Andruch" /Klub GP w Opolu /
http://andruch.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz